Vlada RS-a traži zabranu izvoza trupaca

Vlada Republike Srpske (RS) traži od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da se s ciljem razvoja domaće drvoprerađivačke industrije, na period od dvije godine zabrani izvoz šumskih drvnih sortimenata, označenih tarifnom oznakom 4403 u Odluci o utvrđivanju Carinske tarife za 2018. godinu.

Zahtijeva i da se na period od dvije godine, uvede taksa na izvoz rezane građe bukve i hrasta i to za: a. hrast (tarifna oznaka 4407 91) – 120 KM/toni ili m3, b. bukvu (tarifna oznaka 4407 92 00 00) – 60 KM/toni ili m3, saopćeno je iz entitetske vlade, nakon što je usvojila Informaciju o realizaciji zaključka donesenog na Trećoj zajedničkoj sjednici vlada RS-a i Federacije Bosne i Hercegovine.

Vlada RS-a traži od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da se s ciljem zaštite domaćih potrošača koji koriste ogrevno drvo, na period od dvije godine, uvede taksa na izvoz cijepanog ogrevnog drveta (tarifna oznaka 4401) u iznosu od 25 KM/toni, odnosno 18 KM/m3.

Prihodi od taksi bi se putem Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine uplaćivali na budžete entiteta i Brčko distrikta, i to na posebne namjenske “Escrow” račune u skladu s porijeklom šumskih drvnih sortimenata od kojih su izrađeni poluproizvodi i proizvodi za koje se plaća taksa. Sredstvima od taksi će se finansirati deminiranje šuma i izgradnja šumskih puteva, a posebnim propisom entiteta i Brčko distrikta će se urediti: način finansiranja radova, način kontrole trošenja novca, način kontrole izvedenih radova, kao i druge potrebne odredbe, saopćeno je iz entitetske vlade.

Na sjednici u Banjoj Luci Vlada je razmatrala dokumenta Procjena prijetnje od rizika pranja novca i finansiranja terorizma i Akcionog plana za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini za period 2018 – 2022. godine.

Zadužila je republičke organe uprave koji su učestvovali u njihovoj izradi da u saradnji s Interresornom radnom grupom za izvještavanje i implementaciju međunarodnih obaveza iz oblasti sprečavanja pranja novca i borbe protiv terorizma prate realizaciju Akcionog plana za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini za period 2018 – 2022. godine.

Interresorna Radna grupa je dužna da redovno izvještava Vladu RS-a o implementaciji Akcionog plana.

Biznis.ba