25 kompanija

Članice AmCham BiH primjer integriteta i transparentnog poslovanja

Autor: Biznis.ba

Američka trgovačka komora u Bosni i Hercegovini (AmCham BiH), u saradnji sa Centrom za međunarodno privatno preduzetništvo (CIPE), uspješno je organizovala ceremoniju svečanog potpisivanja principa poslovnog integriteta u Sarajevu.

Ovaj događaj, koji se održao u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, okupio je kompanije koje su se obavezale na poštivanje standarda etičkog poslovanja i transparentnosti.

Ambasada SAD, kao partner ovog projekta, naglasila je važnost borbe protiv korupcije i prepoznala napore kompanija koje su se obavezale na poštivanje ovih principa.

U okviru ove inicijative ostvarena je i saradnja AmCham BiH sa javnim sektorom, uključujući Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo (KS) te Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS. Pored toga, potpisan je i memorandum o saradnji s Agencijom za javne nabavke u BiH, čime će biti osigurana implementacija etičkih standarda i u javnim nabavkama i to kroz pripremu vodiča koji bi objasnio način primjene pojedinih zakonskih odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH, sa fokusom na oblast sukoba interesa, dužne provjere ponuđača, procesa isključenja učesnika iz procesa javnih nabavki i drugih odredbi iz oblasti etike i integriteta. Ova partnerstva naglašavaju značaj etičkog poslovanja u kreiranju povoljnog poslovnog okruženja.

Principi poslovnog integriteta koje su kompanije potpisale su:

1. Kompanije će učiniti sve napore da poštuju zakone BiH i izbjegavat će svjesno pomaganje bilo kojoj trećoj strani u kršenju bilo kojeg zakona BiH.

2. Kompanije će se truditi da ispunjavaju svoje ugovorne obaveze.

3. Kompanije će poštovati zakone o poštenoj konkurenciji.

4. Kompanije će tretirati druge partnere s poštenjem, poštovanjem i dobrim namjerama.

5. Kompanije neće sarađivati s osobama i kompanijama koje su na listama sankcionisanih osoba (OFAC, EU Sanctions map, UN lista).

Zahvaljujući ovoj inicijativi, više od 6500 zaposlenika kompanija koje su prve podržale ove principe obaviješteno je o njihovom značaju. Ovi etički principi, koji su jasno definisani i komuniciranip omoći će u stvaranju kulture u kojoj su transparentnost i odgovornost visoko cijenjene. Kada kompanija komunicira svoje etičke standarde jasno i transparentno, to može povećati povjerenje među zaposlenicima, kao i povjerenje klijenata, partnera i drugih vanjskih korisnika. Povjerenje je ključno za dugoročni uspjeh i reputaciju kompanije.

Kompanije koje su podržale ovu inicijativu su Addiko Bank d.d. Sarajevo, Adriatic Metals BH, Artco Group, AS Holding, Authority Partners, BS Telecom Solutions, Carlsberg BH, Comtrade System Integration, Erkona, Ernst & Young, Euro-Express, Hemofarm, Hercegovinalijek, Lanaco, Logosoft, Medical, MKF Lider, NET CONSULTING, NewCold Metal Construction, Nova Banka a.d. Banja Luka, Orbico, Penny Plus, PwC, Roaming Networks, Roche, Teknoxgroup BH, Telemach BH, TMD Group, UniCredit Bank d.d. Sarajevo, BH Legal i ZIRA.

Ove kompanije, kao lideri etičkog poslovanja, postavljaju primjer i dobru praksu za druge. Njihova posvećenost doprinosi jačanju tržišne ekonomije u Bosni i Hercegovini i postavljanju visokih standarda u privatnom sektoru. Komuniciranje etičkih principa svim zaposlenicima nije samo pitanje usklađenosti s regulativama, već i ključni element za izgradnju snažne i održive organizacijske kulture. AmCham BiH će nastaviti njegovati kulturu ispravnog i etičnog poslovanja i zalagati se za dugoročni uspjeh svojih članica.

O događaju su se oglasili i iz Američke ambasade u BiH.

"Američka ambasada je 20. juna bila domaćin ceremonije potpisivanja sa 25 kompanija članica Američke trgovačka komore u Bosni i Hercegovini koje su preduzele hrabar korak potpisivanja niza principa poslovnog integriteta razvijenih kroz CIPEglobal-sponzorisani program Inicijative za poslovni integritet.

"Pohvaljujemo njihovu posvećenost da dobrovoljno podignu svoje standarde poslovanja, poštuju sankcije SAD-a i podstiču etičko ponašanje u svojoj radnoj snazi ​​i lancima nabavke", saopćeno je iz Američke ambasade u BiH.

Kako su naveli, ove kompanije su dokaz da je moguće poslovati s profitom bez učešća u endemskim korupcijskim i pokroviteljskim mrežama koje muče ovu zemlju.

"Kompanije, institucije i zemlje koje predstavljaju primjer poslovnog integriteta postaju privlačniji partneri zapadnim investitorima i preduzećima", saopćeno je.