VTK

Kakve mogućnosti otvaranje pregovora s EU daje bh. kompanijama?

Autor: Biznis.ba
Kakve mogućnosti otvaranje pregovora s EU daje bh. kompanijama?
VTK BiH

Vanjskotrgovinska komora BiH pozdravila je odluku Evropskog vijeća za otvaranje pregovora s Bosnom i Hercegovinom jer smatraju da ona donosi jednu vrstu ekonomske sigurnosti, daje dobar signal za strane investitore, mogućnost povećanja zaposlenosti i otvara dodatne mogućnosti za nove poslovne prilike, posebno u vanjskotrgovinskoj razmjeni i kreiranju povoljnijeg poslovnog okruženja u našoj zemlji.

Navode da ta odluka povećava povjerenje u BiH posebno kada je u pitanju vanjski investicijski potencijal, te da bh. kompanije već godinama posluju na tržištu EU i u ukupnom izvozu EU učestvuje sa 72,3 posto, a u uvozu sa 66,7 posto i najznačajniji je bh. trgovinski partner.

Ističu da VTKBiH, u saradnji s kompanijama, intenzivno radi na njihovom prilagođavanju tom tržištu i na osnovu toga su predstavili stanje i potencijale bh. privrede pred Evropskom unijom, odnosno Evropskom komisijom, Evropskim vijećem i pred direktoratima za proširenje.

Predsjednik VTKBiH Vjekoslav Vuković izajvio je da će na temelju toga biti otvoreno posebno poglavlje 'business chapter' gdje će pitati poslovnu zajednicu kako da učestvuje u akcionom planu za daljnje pretpristupne fondove, te daljnje integracijske procese.

Dodaju da je VTKBiH prepoznata kao zastupnik interesa bh. kompanija i u Briselskoj deklaraciji od 13. decembra 2023. u kojoj se jasno kaže da će temeljni učesnici u izradi akcionog plana za zemlje zapadnog Balkana biti RCC, CEFTA i Komorski investicijski forum zapadnog Balkana.

"Mi smo u sve tri organizacije ili članovi upravnog odbora ili aktivni učesnici. Naša uloga je tu neizostavna i mi ćemo i dalje biti aktivni učesnici tog procesa, a sve radi interesa bh. privrednika", istakao je Vuković.

Prema istraživanju čije je rezultate 20. marta 2024. objavila Eurokomora, a u kojoj su učestvovali i bh. privrednici, potreban je jasan vremenski okvir i transparentan i postupan proces kako bi se olakšala priprema poslovne zajednice za pristup EU. Također, istaknuta je važnost uključivanja privatnog sektora u cijeli proces proširenja te saradnje kreatora politike i poslovne zajednice.

U tom kontekstu, preporučeno je ciljano i pravovremeno informisanje kompanija o procesu pristupanja EU i o njenoj pravnoj stečevini, kako bi im se omogućilo planiranje prilagođavanja koju podrazumijeva pristup EU, saopćeno je iz VTKBiH.