Kompanije

Operativna dobit Željeznica FBiH u 2019. godini rekordnih 22,7 miliona KM

Autor: Biznis.ba
Operativna dobit Željeznica FBiH u 2019. godini rekordnih 22,7 miliona KM

Operativna dobit prije izdataka za kamate, porez na dobit i amortizaciju (EBITDA) JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo u 2019. godini iznosi 22.729.510,00  KM, dok je u 2018. godini iznosila 19.027.649,00 KM.

Operativni prihodi kompanije u 2019. godini iznose 117.586.620,00 KM i veći su za 1.947.631,00 KM u odnosu na 2018. godinu kada su iznosili 115.638.989,00 KM.

Operativni rashodi u 2019. godini iznose 94.857.110,00 KM i manji su za 1.754.230,00 KM u odnosu na 2018. godinu kada su iznosili 96.611.340,00 KM.

„Rekordni rezultat operativne dobiti koju smo ostvarili u prošloj godini prije svega je zasluga radnika i dokaz ispravne poslovne politike kompanije. Naš uspjeh je temeljen na konstantnom povećanju prihoda i smanjenju troškova u poslovanju. Uspješno smo odgovorili na sve zahtjeve privrede u BiH, što je osnovna uloga Željeznica FBiH u poslovanju“, izjavio je Enis Džafić, generalni direktor JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo.

Rast prevoza roba i putnika

U 2019. godini prevezli smo 9.125.000 tona robe, što je za 5.000 tona više nego u 2018. godini kada je prevezeno 9.120.000 tona robe, što je rezultiralo povećanjem prihoda od prevoza roba za 1.500.000,00 KM.

U putničkom saobraćaju Željeznice FBiH su u 2019. godini prevezle 496.844 putnika, što je povećanje od 83.373 putnika u odnosu na 2018. godinu, kada smo prevezli 413.471 putnika.

Povećanje broja prevezenih putnika rezultiralo je povećanjem prihoda od putničkog saobraćaja u 2019. godini u iznosu od 750.000,00 KM, u odnosu na 2018. godinu.

„Ukoliko uporedimo period od tri godine 2019(496.844) – 2016. (258.000), broj prevezenih putnika veći je za 238.844 putnika, što predstavlja povećanje od 92,5%.
Kontinuitet rasta prevoza roba i putnika na godišnjem nivou dokaz je da su privredni subjekti i putnici koji koriste naše usluge, zadovoljni sa istim. U narednom periodu radit ćemo na unapređenju naših usluga za naše korisnike“, kazao je Džafić.

Broj radnika u 2019. godini je za 115 radnika manji u odnosu na 2018. godinu. U protekle četiri godine broj radnika koji su napustili preduzeće (penzija, smrt, sporazumni raskid ugovora) je 743 radnika. U posljednje četiri godine u radni odnos je primljeno 66 radnika (bivši radnici Gredelj-Revom Dobošnica (62) i članovi porodica poginulih radnika(4)). Svim radnicima koji su napustili preduzeće uvezali smo radni staž u ukupnom iznosu od cca. 30 miliona KM.

Vrijednost investicija koje smo stavili u funkciju u 2019. godini iznosi 26.437.320,00 KM.

Nastavljen kontinuitet smanjenja glavnog duga prema Poreskoj upravi FBiH

Generalni direktor Željeznica FBiH naglasio je da su ostvareni rezultati omogućili da kompanija redovno izmiruje ne samo tekuće obaveze, nego i obaveze koje su nastale u ranijim periodima.

Prema javnim fondovima po osnovu poreza i doprinosa u 2019. godini uplaćeno je 30,6 miliona KM. Od navedenog iznosa 26,1 milion KM odnosi se na tekuće obaveze, a iznos od 4,5 miliona KM na obaveze iz ranijih godina (period od 2001. do 2016. godine), čime je nastavljen trend smanjenja glavnog duga prema Poreskoj upravi FBiH.

U toku 2019. godine uplaćene su  obaveze UIO BiH u ukupnom iznosu od 2,5 miliona KM. Željeznice FBiH nemaju neizmirenih obaveza prema UIO BiH.

Također, u 2019. godini platili smo obaveze prema dobavljačima i bankama koje su nastale u periodu 2008-2014. godine u iznosu od 23 miliona KM.

„U posljednje četiri godine platili smo obaveze prema dobavljačima, bankama, Poreskoj upravi FBiH, a koje su nastale u periodu 2001-2016. godine, u iznosu od cca  100 miliona KM uz servisiranje svih tekućih obaveza.

To je još jedan od dokaza da su Željeznice FBiH uspjele, osim povećanja obima rada i stabilizovati svoje poslovanje“, riječi su generalnog direktora Džafića.

U cilju daljeg unapređenja rada i modernizacije JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo neophodna je potpuna promjena zakonske regulative koja uređuje rad JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo i to: Zakon o Željeznicama FBiH, Zakon u finansiranju željezničke infrastrukture i sufinansiranju putničkog i kombinovanog saobraćaja i Zakon o finansijskoj konsolidaciji JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo.

Biznis.ba