Kompanije

Sindikat tvrdi da se spremaju otkazi za oko 1.500 radnika 'Šuma RS'

Autor: Biznis.ba
Sindikat tvrdi da se spremaju otkazi za oko 1.500 radnika 'Šuma RS'
Oko 1.500 radnika „Šuma RS“ ostat će bez posla, ukoliko se prihvati najnovija sistematizacija radnih mjesta u tom javnom preduzeću – upozorili su danas iz granskog sindikata.

Iz Sindikalne organizacija „Šuma RS-a“, uz podršku granskog Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS-a, navode da nacrt nove sistematizacije predviđa da se ubuduće broj radnika isključivo veže za količinu sječive drvne mase, što je, ističu, apsolutno neprihvatljivo.

Nelogično je, smatraju, da je uprava preduzeća zapošljavala radnike, a sada ih, iz samo njima znanih razloga namjerava ostaviti bez posla.

Dodaju da je sporni Nacrt organizacije i sistematizacije nedavno upućen svim organizacionim jedinicama tog javnog preduzeća.

Autori dokumenta su „eksterni eksperti“ iako je u preduzeću zaposleno oko 700 inžinjera šumarstva i oko 250 pravnika.

Iz sindikata su pozvali menadžment preduzeća na socijalni dijalog o ovim, za radnike životno važnim pitanjima, kako bi se preduprijedile sve moguće negativne posljedice po radno-pravni i socijalni položaj zaposlenih.

Biznis.ba / FENA