Kompanije

Željeznice FBiH, GRAS i dva rudnika duguju državi više od pola milijarde KM

Autor: Biznis.ba
Željeznice FBiH, GRAS i dva rudnika duguju državi više od pola milijarde KM
Prema službenim evidencijama Kantonalnih poreznih ureda – Odsjeka za prinudnu naplatu, najveći dužnici porezni obveznici – javna preduzeća na dan 30.11.2019. godine su:

Javno preduzeće Željeznice Federacije BiH sa ukupnim dugom 199.862.884,96 KM. Od tog iznosa, na glavnicu odnosi 186.733.111,12 KM, a na kamatu 13.129.773,84 KM. Ovim iznosom preduzeće je bez sumnje najveći dužnik u entitetu.

Kantonalno javno komunalno preduzeće GRAS d.o.o. je na drugom mjestu sa ukupnim dugom 131.712.151,81 KM. Od tog iznosa, na glavnicu odnosi 91.723.071,69 KM, a na kamatu 39.989.080,12 KM.

Javno preduzeće Rudnici Kreka d.o.o. su na trećem nezavidnom mjestu sa ukupnim dugom 131.587.114,18 KM. Od tog iznosa, na glavnicu odnosi 128.144.513,66 KM, a na kamatu 3.442.600,52 KM.

Rudnik mrkog uglja "Abid Lolić" d.o.o. sa ukupnim dugom 37.903.423,38 KM je na četvrtom mjestu. Od navedenog iznosa a glavnicu odnosi 31.745.372,86 KM, a na kamatu 6.158.050,52 KM.

Oba navedena rudnika su u vlasništvu Elektroprivrede Bosne i Hercegovine.

Zbirom četiri dužnika dobije se iznos od vrtoglavih 501 milion konvertibilnih maraka, a samo na kamate otpada više od 60 miliona konvertibilnih maraka.

Biznis.ba / Klix.ba