u prvom kvartalu

Profit američkih banaka porastao za 79,5 posto

Autor: Biznis.ba
Profit američkih banaka porastao za 79,5 posto
Foto: Unsplash

Profiti američkog bankarskog sektora porasli su za 79,5 posto na 64,2 milijarde dolara u prvom kvartalu 2024. godine, uglavnom zahvaljujući velikim bankama koje nisu morale da plaćaju milijarde u posebnim taksama koje su im bile naložene prošle godine kako bi pokrile troškove nastale zbog bankrota.

Federalna korporacija za osiguranje depozita (FDIC) je saopštila da je većina viših profita rezultat toga što banke nisu morale da plaćaju tu procjenu, koja je smanjila profite banaka krajem 2023. godine. Kompanije su također imale koristi od povećanja prihoda van kamata i nižih troškova rezervacija, prenosi Reuters.

FDIC je naveo da su neprofitni troškovi banaka pali za 22,5 milijardi dolara u prvom kvartalu, što je bio glavni uzrok povećanja profita. Pad troškova posebnih procjena činio je više od polovine nižih troškova.

FDIC je saopštio da su pokazatelji kvaliteta imovine ostali uglavnom povoljni, ali je primjetno pogoršanje u portfeljima kreditnih kartica i komercijalnih nekretnina (CRE). FDIC je naveo da je stopa nenaplativih kredita za komercijalne nekretnine koje ne koristi vlasnik sada na 1,59 odsto, što je najviši nivo od četvrtog kvartala 2013. godine.

„Bankarska industrija nastavila je da pokazuje otpornost u prvom kvartalu,“ navedeno je u saopštenju FDIC-a, u kojem je još navedeno da „pogoršanje u određenim portfeljima kredita zahtijeva praćenje da se nastavi praćenje“. Bankarski depoziti porasli su za 1,1 posto ili 190,7 milijardi dolara. Procijenjeni neosigurani depoziti porasli su za 0,9 posto, što je njihovo prvo povećanje od kraja 2021. godine, prenosi Bankar me.

FDIC je također naveo da se njegova „lista problematičnih banaka“ povećala sa 52 na 63 u prvom kvartalu, a ukupna imovina tih banaka porasla je na 82,1 milijardu dolara. Trenutno se 1,4 posto banaka smatra „problematičnim bankama,“ što je u uobičajnom rasponu.