offline funkcionalnost

EU uvodi digitalni euro: Ovo su detalji

Autor: Biznis.ba
EU uvodi digitalni euro: Ovo su detalji
Foto: X

Evropska centralna banka (ECB) objavila je svoj prvi izvještaj o napretku pripremne faze digitalnog eura, koja je započela 1. novembra 2023. godine s ciljem postavljanja temelja za potencijalno izdavanje digitalnog eura.

Dizajn digitalnog eura uključuje offline funkcionalnost koja bi korisnicima nudila nivo privatnosti sličnu gotovini, za plaćanja u fizičkim trgovinama i između pojedinaca. Kada plaćaju offline, detalji ličnih transakcija bili bi poznati samo platioci i primaci te ne bi bili dijeljeni s pružaocina platnih usluga, Eurosistemom ili bilo kojim pružaocima podržavajućih usluga.

Tokom posljednjih mjeseci ECB je dogovorio tehničke opcije potrebne za jamčenje da će online transakcije digitalnim eurom pružiti još viši nivo privatnosti od trenutnih rješenja digitalnog plaćanja, uz istovremeno osiguravanje snažne zaštite krajnjih korisnika od prevara.

Eurosistem bi koristio najsavremenije mjere, uključujući pseudonimizaciju, hashing i enkripciju podataka, kako bi osigurao da ne može direktno povezati transakcije digitalnim eurom s određenim korisnicima.

U skladu s trenutnom praksom, pružaoci platnih usluga imali bi pristup samo ličnim podacima koji su potrebni za osiguranje usklađenosti sa zakonima EU, poput propisa o suzbijanju pranja novca. Za korištenje podataka u komercijalne svrhe, pružatelji platnih usluga trebalo bi da imaju izričitu saglasnost korisnika. Kao izdavalac i pružalac platne infrastrukture za digitalni euro, ECB će biti pod nadzorom nezavisnih tijela za zaštitu podataka koja će pratiti njenu usklađenost s Evropskom uredbom o zaštiti podataka (EUDPR) i Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR), prenosi Investitor me.

Offline digitalni euro
Eurosistem razvija offline funkcionalnost koja bi omogućila korisnicima digitalnog eura plaćanje bez internetske veze nakon što unaprijed finansiraju svoj digitalni euroračun putem interneta ili bankomata. Plaćanja bi se odvijala izravno između offline uređaja – npr. mobilnih telefona ili platnih kartica – koji pripadaju korisnicima uključenima u transakciju, bez potrebe za oslanjanjem na treće strane.

ECB istražuje tehničke alate već dostupne na tržištu koji bi omogućili podmirenje offline transakcija digitalnim eurom direktno na uređajima krajnjih korisnika. Također je procijenila druge bitne aspekte offline plaćanja digitalnim eurom, s ciljem da budu besprijekorna, sigurna i ugodna za korišćenje.

Za offline plaćanja korisnici bi mogli koristiti svoje mobilne uređaje, dok Eurosistem takođe istražuje potencijalnu upotrebu pametnih kartica koje se napajaju baterijama ili pametnih kartica bez napajanja koje koriste uređaj za povezivanje.

Efikasna implementacija offline digitalnog eura na mobilnim uređajima u konačnom će zavisiti od zahtjeva postavljenim pred proizvođače opreme i pružaoce usluga elektronskih komunikacija u Uredbi o digitalnom euru.

Predviđeno je da će korisnici imati mogućnost povezati svoj digitalni euronovčanik s komercijalnim bankovnim računom, omogućujući im plaćanje putem digitalnog euronovčanika bez potrebe da unaprijed napune svoje digitalne novčanike.