Investicije

Republika Srpska: Za minihidroelektrane dodijeljeno 98 koncesija

Autor: Biznis.ba
Republika Srpska: Za minihidroelektrane dodijeljeno 98 koncesija

U Republici Srpskoj trenutno se realizira 109 od 141 zaključenog ugovora o koncesijama u oblasti elektroenergetike.

Do danas su puštene u rad 22 male hidroelektrane, a za njihovu izgradnju je i dodijeljeno i najviše koncesionih ugovora i to ukupno 98, sedam za srednje i velike hidroelektrane te po dva za termoelektrane i vjetroelektrane.

U izvještaju o radu o Komisije za koncesije u 2017.godini se navodi da je u tom periodu bilo i 110 važećih ugovora i o koncesiji za korišćenje mineralnih sirovina.

Tokom provjera utvrđeno je da i dalje postoje koncesiona preduzeća iz ove oblasti koja ne vrše obračun i uplatu koncesione naknade, a određeni broj ne prikazuje stvarne količine eksploatirane mineralne sirovine.

Vađenje materijala iz vodotokova i dalje ističu kao problem, jer nisu napravljeni značajni koraci u smislu uvođenja ove oblasti u koncesioni odnos.

-Eksploatacija materijala iz vodotokova vrši u kontinuitetu u obimu kojim se ne uređuje korito i vodno zemljište, već se vrši njegova trajna degradacija - upozorava se u izvještaju Komisije za koncesije i napominje i da se vrši eksploatacija u obimu daleko većem od odobrenog.

Za rješavanje ovog problema potreban je daleko kvalitetniji angažman inspekcijskih organa kako bi se smanjile uočene zloupotrebe i štete koje se nanose životnoj sredini, kao i budžetu RS.

U ovom bh.entitetu je u periodu od 2004. zaključno sa 2017. ukupno zaključen 381 ugovor o koncesiji iz energetske oblasti, eksploatacije mineralnih sirovina, korišćenja poljoprivrednog zemljišta, iz oblasti trgovine i turizma te priređivanja igara na sreću.

Zaključno sa prošlom godinom ukupno je raskinut 51 ugovor, dok je za 38 istekao period korištenja koncesije.

Biznis.ba / FENA