regija

Hrvatska ima nova pravila o kriptovalutama

Autor: Biznis.ba
Hrvatska ima nova pravila o kriptovalutama
Foto: Ilustracija

Vlada Republike Hrvatske usvojila je Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) o tržištima kriptoimovine, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona, čiji je cilj zaštita ulagatelja te se prvi puta se uspostavlja i režim za regulaciju i nadzor nad izdavanjem kriptoimovine i pružanjem usluga kriptoimovine u Evropskoj Uniji i Hrvatskoj.

Takozvana MiCA Uredba (Markets in Crypto-Assets Regulation – MiCA) uspostavlja režim za regulaciju i nadzor nad izdavanjem kriptoimovine i pružanjem usluga kriptoimovine koju je donijela EU te je stupila je na snagu 29. juna 2023. s odgođenom primjenom odredbi o tokenima elektroničkog novca (EMT ̶ Electronic money tokens) i tokenima vezanima uz imovinu (ART ̶ Asset referenced tokens), koje će se primjenjivati od 30. juna 2024., te odredbe koje se odnose na pružanje usluga vezanih uz kriptoimovinu u primjeni od 30. decembra 2024.

Državna sekretarica ministarstva finansija RH, Tereza Rogić Lugarić, rekla je da su do donošenja ovog akta nacionalna zakonodavstva koja uređuju ovo područje državna sekretarica postojala samo u pojedinim državama članicama.

„Cilj ove Uredbe je uspostava jednog sveobuhvatnog regulatornog okvira i predstavlja veliko poboljšanje u odnosu na dosadašnje situacije na ovom tržištu, odnosno nacionalna zakonodavstva koja uređuju ovo područje postojala su samo u pojedinim državama. Ista je situacija bila i u Hrvatskoj, u kojoj se na poslovanje s kriptoimovinom do sada primjenjivao samo Zakon o obveznim odnosima i određene odredbe Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma“, istakla je Rogić Lugarić.

Predmetnim zakonom se osiguravaju pretpostavke za provedbu MiCA odredbi, ali se i prvi puta određuju nadležna tijela odgovorna za nadzor nad provedbom uredbe, prenose Financije hr.

„Za provedbu uredbe u Hrvatskoj bit će nadležna hrvatska Agencija za nadzor finansijskih usluga – HANFA i Hrvatska narodna banka (HNB), ovisno o podjeli njihovih nadležnosti odnosno vrsti kriptoimovine. Uredbom su dodatno definirane i vrste izdavatelja, propisani su uslovi za izdavanje odobrenja za rad, pravila poslovnog ponašanja pružatelja usluga kao i sankcije za kršenje odredbi ove uredbe“, rekla je Rogić Lugarić.

Primjenom ove uredbe pridonijet će se zaštiti potrošača, ulagatelja i integriteta tržišta s obzirom na rizike povezane s kriptoimovinom što će značajno doprinijeti cjelokupnoj financijskoj stabilnosti.

Vlada RH prihvatila je i Odluke o davanju suglasnosti Gradu Kutini, za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, u iznosu od 6,1 milion eura te odluku o davanju suglasnosti Općini Zagvozd za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d. u iznosu od 1,71 miliona eura. Kako je pojašnjeno, oba iznosa bit će utrošeni na kapitalne projekte.

Usvojen je i Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o državnim službenicima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona, koji otvara mogućnost premještaja unutar javne uprave između države i lokalnih samouprava, ako su ispunjeni zakonom predviđeni uslovi za određeno radno mjesto.

Također, ista mogućnost između ovih razina vlasti predviđa se i u slučaju internog natječaja te privremenog rasporeda. Novina je i da se za privremeni raspored novim zakonskim odredbama predviđa i mogućnost privremenog rasporeda službenika i na nepopunjeno radno mjesto, što do sada nije bio slučaj. Prema riječima ministra pravosuđa RH, Damira Habijana, na ovaj način se povećava mobilnost službenika unutar javne uprave.