Zamjena šaltera

Digitalizacija administracije u KS: Građani će usluge uskoro obavljati preko e-portala

Autor: Biznis.ba
Digitalizacija administracije u KS: Građani će usluge uskoro obavljati preko e-portala
Digitalizacija / Ilustracija

Ministrica pravde i uprave Kantona Sarajevo Darja Softić Kadenić najavila je da će građani uskoro sve administrativne usluge moći obavljati preko e-portala, koji će zamijeniti sve šaltere.

Građani u KS, kao i u ostatku Bosne i Hercegovine, vrlo često se suočavaju sa birokratskim preprekama, gužvama na šalterima, dugim čekanjem na izdavanje određenih dokumenata i složenim procedurama, što može frustrirati i usporiti procese.

Ministrica Softić Kadenić ističe da su za sada u projekt uvođenja e-portala uključeni KS i Općina Centar, ali najavljuje da će uskoro svim općinama ponuditi to rješenje.

Naglasila je kako tehnička rješenja za e-portal zahtijevaju pravnu podlogu te da se trenutno radi na dopuni Zakona o elektronskom upravljanju, kako bi nametnuli obaveze svim institucijama da digitalno komuniciraju.

- Potrebno je da prevaziđemo otpor tako što ćemo pravno nametnuti dužnost i predvidjeti prekršajne sankcije za one institucije koje se toga ne budu pridržavale, jer nije svaka institucija jednako spremna - istakla je.

Softić Kadenić je pojasnila da je to proces u kojem Vlada utvrđuje dinamiku i nameće obaveze u fazama gdje se postepeno pilotiraju setovi usluga koje će puštati prema građanima u zavisnosti od vrste, spremnosti i kapacitiranosti institucije koja tu vrstu usluge pruža.

Kao i u mnogim drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, administrativni procesi u Kantonu Sarajevo su vrlo složeni, jer imaju velike nedostatke. Problemi s administracijom uključuju često dugotrajne procedure za dobijanje različitih dokumenata poput ličnih dokumenata, vozačkih dozvola, prijavljivanja na javne konkurse i slično.