Imenovanja

Adis Šehić v.d. generalnog direktora BH Pošta

Autor: Biznis.ba
Adis Šehić v.d. generalnog direktora BH Pošta
JP BH Pošta

Vlada Federacije BiH dala je prethodnu saglasnost Nadzornom odboru JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o imenovanju vršioca dužnosti članova Uprave Društva do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjese

Imenovan je Adis Šehić za v.d. generalnog direktora, Safet Trakić za v.d. izvršnog direktora za poštanski promet, Milan Tomas za v.d. izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove, te Sanel Kovačević za v.d. izvršnog direktora sektora za razvoj i informacione sisteme.

Prije toga data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru ovog javnog preduzeća za donošenje odluke o razrješenju članova Uprave Društva, prije isteka mandata.

(Biznis.ba)