BiH

Bakar i srebro čekaju koncesionara

Autor: Biznis.ba
Bakar i srebro čekaju koncesionara

Nakon dugogodišnjih istraživanja Vlada Republike Srpske traži koncesionara za eksploataciju ležišta olova, cinka, bakra i srebra u Čelebićima, kod Foče, a riječ je investiciji vrijednoj 7,88 miliona maraka.

U pitanju je lokacija koja je od centra opštine udaljena 27 kilometara u pravcu jugoistoka i obuhvata površinu od 42 kvadratna kilometra.

Prema elaboratu, utvrđene količine rude olova i cinka iznose 991.690,63 tone, s prosječnim sadržajem olova 0,70 odsto, cinka 1,92 odsto i pratećih metala bakra 0,06 odsto i srebra od 8,67 grama po toni.

"Eksploatacija će se na predmetnom ležištu odvijati površinskom i podzemnom metodom otkopavanja, na način kojim se obezbjeđuju optimalno iskorištavanje ležišta mineralne sirovine i bezbjednost ljudi, objekata i imovine, a u skladu s odobrenom tehničkom dokumentacijom", navodi se u pozivu koji je objavljen u "Službenom glasniku".

Koncesija se dodjeljuje na period do 15 godina, računajući od dana zaključenja ugovora o koncesiji.

Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi studiju opravdanosti dodjele koncesije s elementima procjene zaštite životne sredine, izrađenu od strane privrednog društva ili drugog pravnog lica koje ispunjava uslove za izradu tehničke dokumentacije u oblasti rudarstva.

Koncesionar je obavezan da uplati i jednokratnu naknadu u iznosu od 394.200 KM, koja se uplaćuje pri zaključivanju ugovora, te pet odsto od prihoda ostvarenih obavljanjem koncesione djelatnosti.

Obavezan uslov za učešće u postupku dodjele koncesije je uplata novčanog depozita u iznosu od 200.000 KM.

Ponudu za učešće na javnom pozivu može podnijeti domaće ili strano pravno ili fizičko lice ili konzorcijum dva ili više ugovorom povezanih pravnih lica koja ispunjavaju uslove iz javnog poziva i koja su otkupila dokumentaciju za javno nadmetanje.

"Svim licima koja su preuzela dokumentaciju za javno nadmetanje prije dostavljanja ponude biće omogućena posjeta lokaciji na kojoj će se obavljati koncesiona djelatnost, ako za to iskažu interes. Posjeta lokaciji biće obavljena u dogovoru s predstavnicima zainteresovanih lica", stoji u pozivu.

Inače, inicijativu za dodjelu koncesije za eksploataciju olova i cinka i pratećih metala bakra i srebra na ležištu Čelebići podnijelo je Privredno društvo "Western Mining" iz Banjaluke, a koje je 2012. godine dobilo koncesiju na istraživanje.

Njima kao podnosiocima inicijative dodjeljuje se bonus za ponuđeno rješenje, koji iznosi 10 odsto od pripadajućih bodova po svim kriterijumima za vrednovanje ponuda.

O potencijalima na ovom lokalitetu, kao i o planovima u budućnosti, juče smo ih kontaktirali, a odgovore očekujemo u narednim danima. Pokušali smo dobiti mišljenje i u Geološkom institutu RS, ali do zaključenja ovog broja "Nezavisnih" odgovori nisu stigli.

Biznis.ba / NN