BiH

Banjaluka u narednih pet godina dobija dva nova mosta

Autor: Biznis.ba
Banjaluka u narednih pet godina dobija dva nova mosta
U peridu od pet godina očekujemo da imamo barem dva nova mosta preko Vrbasa, najavio je danas Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke objašnjavajući da je u planu izgradnja mostova u naseljima Dolac i Srpske Toplice.

On je održao konferenciju o ključnim infrastrukturnim projektima koji bi trebalo da budu reazlizovani u narednoj godini na lokaciji u naselju Dolac gdje je predviđen jedan od dva najveća kapitalna projekta u gradu, novi most.

"Pristupna saobraćajnica polazi kod Kastela, pa preko nekoliko objekata kuća i sadašnjeg Centra za mentalno zdravlje, prelazi preko Vrbasa na lokaciju gdje je sada Psihijatrijska klinika. Pored svoje upotrebne važnosti, ovaj most treba imati i svoju estetsku vrijednost, biće nešto što će biti na razglednicama iz Banjaluke, odnosno treba da bude jedan od prepoznatljivih simbola grada", rekao je Radojičić.

Prema njegovim riječima, slijedi konkurs za idejno rješenje za ovaj most, a isto će biti učinjeno i za kongresnu konferencijsku dvoranu i centar grada. Prema grubim procjenama, za most sa pristupnim saobraćajnicma biće potrebno oko devet miliona KM, a u toku su pregovori o većem kreditnom zaduženju sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj.

"Kada dobijemo idejno rješenje prepoznatljive arhitekture, slijedi izrada glavnog projekta. Cilj nam je da se u idućoj godini bavimo izradom idejnog rješenja i projektovanjem, a da uđemo do 2020. u rješavanje imovinskih odnosa, što će biti dosta složeno, te da sklopimo finansijsku konstrukciju. Naša želja je da u 2020. godini uđemo i u neke radove na ovoj lokaciji", kazao je on.

Osim toga, Gradska uprava planira da sljedeće godine počne izgradnju novog mosta u naselju Srpske Toplice.

"Sadašnji most bi bio preuređen u sklopu kompletnog ambijentalnog uređenja u zoni oko Banje koju je kupio Zavod dr Miroslav Zotović ruši se stari i gradi novi objekat, a u okolini je nekoliko objekata pod zaštitom i sam most u zoni zaštite biće pješački, a novi dvosmjerni most nalaziće se malo uzvodno", kazao je Radojičić.

Multifunkcionalna kongresna konferencijska dvorana drugi je kapitalni projekat koji planira grad Banjaluka u ulici Olimpijskih pobjednika u blizini Administrativnog centra Vlade RS i Gradskog stadiona. Procjenjena vrijednost izgradnje je 35 miliona KM, a vjerovatno će pitanje finansiranja biti riješeno javno-privatnim partnerstvom.

"Tu će biti međunarodni pozivni konkurs za idejno rješenje, očekujemo da u toku sljedeće godine dobijemo projekat i do 2020. da sklopimo finansijsku konstrukciju. Radi se o kapitalnom poslu koji za sobom vuče i kulturu, turizam, ugostiteljstvo i treba da bude jedan od novih simbola grada", istakao je Radojičić.

Osim toga, gradonačelnik Banjaluke najavio je povećanje broja mjesta u vrtićima na području grada za barem 100, rekonstrukciju dva vrtića i izgradnju jednog novog, dogradnju Tehničke škole, niz projekata u oblasti vodosnabdijevanja, izgradnju sportskih dvorana u naseljima Starčevica i Lauš. Nastavlja se i izgradnja kružnih tokova, a planirano je četiri veća i nekoliko manjih kružnih tokova.

"Cilj nam je ubrzana transformacija grada, u komunalnim uslugama, saobraćaju, izgledu, estetici, urbanizmu, arhitekturi", dodao je Radojičić.

Biznis.ba / AA