BiH

Bankarski sektor Federacije BiH na svim poljima uspješniji od bankarskog sektora RS-a

Autor: Biznis.ba
Bankarski sektor Federacije BiH na svim poljima uspješniji od bankarskog sektora RS-a

Ukupna neto aktiva banaka
u entitetu Federacija BiH na dan 30. juna 2019. godine iznosila je 23 milijarde KM, što je za 989 miliona KM ili za četiri posto više u odnosu na kraj 2018. godine. U istom vremenskom periodu, ukupna neto aktiva bankarskog sektora u bosanskohercegovačkom entitetu RS iznosi 7.939 miliona KM i veća je za 179 miliona KM ili za dva posto u odnosu na kraj 2018. godine. To znači da je neto aktiva entiteta RS skoro tri puta manja nego neto aktiva u entitetu FBiH.U FBiH posluje 15 banaka s tim što je jedna banka u pretežno državnom vlasništvu. Zvanični podaci govore da su četiri banke u većinskom vlasništvu domaćih i fizičkih osoba, a ostalih deset banaka su u stranom vlasništvu. U RS-u posluje tek osam banaka od kojih su dvije u većinskom privatnom vlasništvu domaćih akcionara, dok je šest banaka u vlasništvu stranog privatnog kapitala.

Najveće učešće stranog kapitala u bankarskom sektoru FBiH imaju dioničari iz Austrije (45,7 posto), Turske (18 posto) i Hrvatske (14,8 posto), dok ostale zemlje imaju pojedinačno učešće manje od sedam posto. Što se tiče podjele prema kriteriju zemalja sjedišta grupe u čijem je većinskom vlasništvu na prvom mjestu je Austrija (38,8 posto), a slijede je Turska (18 posto), Italija (14,6 posto) i Rusija (6,8 posto). U RS-u strani kapital imaju dioničari iz Austrije (33,96 posto), Italije (15,10 posto), Slovenije (9,92 posto) i Srbije (9,67 posto).

Štednja stanovništva u FBiH na dan 30. juni 2019. godine iznosi 9.193 miliona KM i u odnosu na kraj 2018. godine veća je za 388 miliona KM ili za 4 posto. U isto vrijeme, štednja stanovništva u manjem bh. entitetu iznosila je 2.417 miliona KM i veća je za 90 miliona KM ili za četiri posto u odnosu na kraj 2018. godine. Jednostavnom komparacijom ovih podataka može se doći do zaključka da je štednja stanovništva u RS-u četiri puta manja od štednje stanovništva u FBiH.

Što se tiče kredita, ukupni usmjereni bruto krediti zaključeni s 30. junom 2019. godine u Federaciji BiH iznosili su 14.923 miliona KM i veći su za 598 miliona KM ili za četiri posto u odnosu na kraj 2018. godine. U strukturi kredita najznačajniji su krediti usmjereni stanovništvu (48 posto), privatnim preduzećima (46 posto), javnim preduzećima (dva posto), vladinim institucijama (dva posto) i ostalom sektoru (dva posto).

Ukupni usmjereni krediti u RS-u tri puta su manji u odnosu na FBiH i iznosili su 5.142 miliona KM. U odnosu na kraj 2018. godine krediti su veći za 137 miliona KM ili za 3 posto u odnosu na kraj 2018. godine. Za razliku od strukture kredita u FBiH, u RS-u je vidljiv visok udio usmjerenih kredita vladinim institucijama (11 posto) i javnim preduzećima (četiri posto). Ipak, i u RS-u dominiraju krediti usmjereni stanovništvu (47 posto) i privatnim preduzećima (37 posto), dok krediti ostalom sektoru iznose jedan posto.

U Federaciji BiH krediti plasirani privatnim preduzećima veći su za 290 miliona KM ili za četiri posto više, a krediti plasirani javnim preduzećima veći su za šest miliona KM ili za dva posto. Krediti plasirani stanovništvu veći su za 326 miliona KM ili za pet posto više u odnosu na kredite plasirane stanovništvu 31. decembra 2018. godine. U RS-u, zaključno s 30. junom 2019. godine, krediti plasirani privatnim preduzećima veći su za 60 miliona KM ili tri posto, a krediti plasirani stanovništvu povećani su za 104 miliona KM ili za 4,5 posto više u odnosu na 2018. godinu.

Podaci o dobiti bankarskog sektora na dan 30. juni 2019. godine u FBiH govore da je ostvaren pozitivan finansijski rezultat, odnosno dobit u iznosu od 181,7 miliona KM, što je za 6,9 miliona KM ili za 3,9 posto više u odnosu na ostvarenu dobit u istom periodu 2018. godine. U isto vrijeme bankarski sektor u RS-u iskazao je dobit u iznosu od 50,9 miliona KM sa stopom pada od pet posto u odnosu na dobit ostvarenu u prvom polugodištu 2018. godine.

U Federaciji BiH bankarski sektor na dan 30. juni 2019. godine zapošljavao je 6.754 osobe, što je za 15 radnika više u odnosu na kraj 2018. godine. U istom periodu, u RS-u je bankarski sektor zapošljavao 2.990 osoba što je za 25 radnika više u odnosu na kraj 2018. godine. Ovi podaci govore da je u FBiH bankarski sektor zapošljavao 3.764 osobe više od bankarskog sektora u RS-u.

Biznis.ba / Klix.ba