BiH

Bevanda: Očekujem dogovor o koeficijentima i raspodjeli prihoda

Autor: Biznis.ba
Bevanda: Očekujem dogovor o koeficijentima i raspodjeli prihoda

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH Vjekoslav Bevanda rekao je da očekuje da će predstavnici Republike Srpske i Federacije BiH sutra postići dogovor o raspodjeli prihoda, naglasivši da je siguran da će to vratiti i poljuljano povjerenje i olakšati budući rad, ali i spriječiti međusobne tužbe.

Na pitanje šta kao predsjedavajući Upravnog odbora UIO BiH, čiji je osnovni problem bilo donošenje odluka o raspodjeli prihoda, očekuje od sutrašnjeg sastanka vlada Republike Srpske i Federacije BiH o toj temi, Bevanda je rekao da će pozdraviti svaki dogovor entitetskih vlada o raspodjeli prihoda i ohrabruje učesnike tih razgovora da postignu kompromis.

"Sigurno je da se ja najviše radujem tom sutrašnjem sastanaku jer skoro pet godina pokušavam na svakoj sjednici da postignemo dogovor o koeficijentima i raspodjeli prihoda među entitetima. Nakon što smo se našli u začaranom krugu i skoro tri godine nismo donijeli odluku o privremenim koefcijentima za kvratalni period, počele su konsultacije među vladama jer entitetski ministri finansija nisu mogli da postignu suglasnost na sjednicama", rekao je Bevanda u intervjuu Srni.

On je podsjetio da je na svakoj sjednici glasao za sve prijedloge, ali njegov glas nije mogao biti presudan jer je obaveza da oba entitetska ministra glasaju "za" kako bi donijeli odluku.

"Tužno je da živimo zajedno, a da se podnose tužbe i da se ugrožava poslovanje institucije koja dobro radi svoj posao, jer UIO to pokazuje sve većim prikupljenim prihodima, smanjenjem utaje i naplatom dugovanja", istakao je Bevanda.

Ukoliko se sutra predstavnici entiteta dogovore o koeficijentima i konačnoj raspodjeli, naveo je Bevanda u intervjuu Srni, vrlo brzo će UO UIO BiH održati sjednicu da to pretoči u prijedloge i da se te odluke usvoje u skladu sa zakonom i procedurama.

"Јednostavno to do sada nije bilo moguće jer nije bilo dogovora. To nam je pravilo probleme i kod aranžmana s MMF-om i u saradnji sa drugim finansijskim institucijama jer nismo imali završen posao ni čiste račune, a slali smo i lošu sliku i poruku potencijalnim inevstitorima", pojasnio je Bevanda.

Na konstataciju da je Savjet ministara formiran, da je počeo sa radom u novom sastavu, te da su primijetni i pozitivni pomaci, donesene su i neke značajne odluke na koje se dugo čekalo jer nije bilo saglasnosti u prethodnom sazivu, dok se sa druge strane čuju oštre kritike, posebno iz SDS-a i PDP-a, da je sve loše i naopako počelo, Bevanda je rekao da ne zna kako neko može u ovako kratkom periodu da ocijeni nečiji rad i priča o postojanju ili nepostojanju nekih vizija.

"Јa sam u Savjetu ministara već treći mandat i nikada nije presudna vizija nego rad, profesionalizam i visok stepen povjerenja. Uvijek oni koji nisu dio vlasti napadaju rad onih koji su imenovani, pa me to ne iznenađuje. Nisam čuo nijedan argument tih kritičara, a nemam problem s kritikama. Јednostavno, nisam od onih koji ocjenjuju naprečac i bez argumenata", istakao je ministar finansija i terzora u Savjetu ministara.

On je naglasio da je ozbiljno pristupio poslu koji obavlja uz puno povjerenje i iskrene namjere i da to očekuje, a očekivao je i ranije, od kolega u Savjetu ministara.

"Takođe, očekujem i da će uskoro biti imenovan i ministar za ljudska prava i izbjeglice da bismo bili u punom kapacitetu iako ni sada ne kršimo Zakon o Savjetu ministara niti druge propise. Biće prilike da se daju ocjene kada za to dođe vrijeme i mjesto. Podnijeće Savjet ministar izvještaj Parlamentarnoj skupštini BiH pa tada mogu svi na osnovu argumenata da kažu svoje mišljenje - usvoje ili odbace. Do tada mi ćemo da radimo, a ovi kojima je to posao ili samo zanimacija neka prate i posmatraju", poručio je Bevanda.

Govoreći o pripremi budžeta za ovu godinu, Bevanda je je podsjetio da je Fiskalni savjet krajem decembra donio odluku i usvojio Globalni fiskalni okvir, ali da je Ministarstvo finansija i trezora do tada uradilo sve što im je zakonska obaveza.

"Da smo dobili budžetski zahtjev iz Predsjedništva BiH već bismo zaokružili taj posao oko budžeta za ovu godinu. Zahtjev iz Predsjedništva još nije dostavljen, a zna se da su oni ustavni predlagač budžeta i da mogu nacrt kojeg usvoji Savjeta ministara kasnije i da mijenjaju. U svakom slučaju, očekujem da će uskoro svi završiti svoj dio obaveza da bismo završili posao do 31. marta do kada traje odluka o privremenom finansiranju", pojasnio je Bevanda.

On je podsjetio da nema ograničenja kada je privremeno finansiranje u pitanju i ono može da traje unedogled, ali to ne bi bilo dobro.

"Usvojili smo budžet za 2019. godinu na kraju decembra i mogima je to bilo smiješno, ali usvajanje tog dokumenta omogućilo je neke kapitalne investicije i pomoglo bolje funkcionisanje institucija i zato je važno da se ne finansiramo na privremnoj osnovi već da se usvajaju budžeti", istakao je Bevanda.

Kada je riječ o prioritetima u radu Ministarstva finansija i terzora u narednom periodu, on je naveo da Ministarstvo ima svoj srednjoročni i godišnji program rada i dio su sistema koji se zove Savjet ministara, ali su i saradnici vladama Federacije BiH i Republiike Srpske, pa i kantonalnih organa u zavisnosti od nadležnosti i oblasti na kojoj rade.

"Na primjer, javni dug je nešto što se radi u saradnji sa entitetskim ministarstvima i redovno usvajamo strategije upravljanja javnom dugom za trogodišnji period. Ti podaci su veoma važni i za ocjenu o kreditnom rejtingu BiH i ukupno za interes investitora", dodao je Bevanda.

Na pitanje da li će biti povećanja plata zaposlenim u zajedničkim institucijama s obzirom na činjenicu da povećanja nije bilo od 2012. godine, te da u javnosti vlada mišljenje da su njihove plate ogromne, da je administrativni aparat na nivou BiH preglomazan, Bevanda je rekao da je to niz dilema koje postoje u javnosti, ali i predrasuda.

"Mi smo pripremili Odluku o povećanju osnovice na platu za 4,5 odsto. U stvari to je vraćanje osnovice na nivo iz 2012. godine, a i prije toga zaposleni su imali smanjenja za 4,5 odsto zbog čega sindikati insistiraju na povećanju osnovice. Јa nisam za rasipništvo, ali mi ovdje govorimo o vojnicima, policajcima, inspektorima, zaposlenicima i nižerangiranim službenicima i njhove plate nisu velike, manje su od svih drugih nivoa vlasti, čak i od nekih u opštinama", istakao je Bevanda.

On je naveo da nema 22.000 ljudi u administraciji, već ima oko 10.000 pripadnika Oružanih snaga BiH, a državnih službenika je najmanje jer su tu i policijske agnecije i Uprava za indirektno oporezivanje.

"Koliko vidim javnost se buni povećanju plata funkcionerima, a njih je oko 100 jer tu spadaju ministri, poslanici, članovi Predsjedništva, direktori... Ako zbog stotinak ljudi koji su dobro plaćeni ne treba povećati plate vojicima i policajcima onda - u redu. Moj pristup je da za iste poslove svi treba da budu isto plaćeni. Imali smo sporazum sa sindikatom da im nećemo dvije godine dizati osnovicu, a prošlo je sedam godina i njihov pritisak je opravdan", naglasio je Bevanda.

O tome da li je glomazan administrativni aparat, kaže Bevanda, teško je govoriti jer sve ove institucije nastale su na osnovu nekih zakona, glasanjem u parlamentu i da bi se stvari mijenjale morali bi se vraćati na početak.

"Moj posao je da obezbijedim nesmetano finansijsko funkcinisanje institucija BiH onoliko koliko ih ima i kako je propisano Ustavom i zakonima. Ostalo su teme za neku drugu adresu", rekao je Bevanda.

Na pitanje da li je vrijeme da se izvrši rekonstruisanje sistema indirektnog oporezivanja kako bi priliv PDV-a bio pravedniji i bolji i da li i tu ima upliva politika, Bevanda je rekao da se trenutno radi na novom Zakonu o PDV-u, a sistem indirektnog oporezivanja je vrlo složen i malo ga ljudi razumije.

"Sve što se dira na tom polju mora biti potkovano analizama i detaljno argumentovano. Mi ćemo u Upravnom odboru UIO učiniti sve da zakonski okvir bude dobar za Upravu, ali i za poslovnu zajednicu kojoj moramo omogućiti da bude konkurentnija", zaključio je ministar.

(NN)