BiH

Bevanda: Odbijen prijedlog smanjenja akciza na gorivo

Autor: Biznis.ba
Bevanda: Odbijen prijedlog smanjenja akciza na gorivo

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UO UIO) Bosne i Hercegovine nije danas na sjednici dao pozitivno mišljenje na Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o akcizama, koji se odnosi na smanjenje akciza na gorivo, a koji je u proceduri na prijedlog tri poslanika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Nakon što je prihvaćena inicijativa radne grupe o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH kojim bi se uveo moratorij na tri godine na povećanje specifične akcize na cigarete, UIO je usvojio nacrt tog zakona i uputio ga u daljnju proceduru Vijeću ministara BiH.

Predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (UO UIO) BiH Vjekoslav Bevanda je rekao novinarima u Banjoj Luci da podaci koje su dobili pokazuju da drastično pada legalni prihod po osnovu prodaje cigareta, a raste "crno tržište", koje se mora suzbiti aktivnostima svih nadležnih organa.

Članovi UIO razmatrali su i informaciju o stanju u vezi s izvršenjem presude Suda BiH u korist Republike Srpske po kojoj je Uprava dužna da isplati 15 miliona KM bez zateznih kamata zbog nepostojanja odluka o poravnanjima u 2009. i 2010. godini.

Direktor UIO Miro Džakula upoznao je članove Upravnog odbora da je do sada po ovoj presudi skinuto više od četiri miliona KM sa nekoliko računa Uprave te da to stvara probleme u radu, jer se sredstva skidaju i s depozitnih računa.

Bio je prijedlog da se o tome ne raspravlja, već da se poštuje odluka Suda, a drugi da se izvrši isplata iz sredstava koja se prikupljaju, a koji se namjenski dijele entitetima i Brčko distriktu BiH, ali ni za jednu odluku nije bilo dovoljno glasova.

Biznis.ba / FENA