BiH

BHK CIGRE - Struka kao partner privrede i nauke

Autor: Biznis.ba
BHK CIGRE - Struka kao partner privrede i nauke

Međunarodno vijeće za velike električne sisteme (CIGRE) sa sjedištem u Parizu podržat će održavanje okruglog stola Foruma "Žene u inžinjerstvu" koji će tokom 2019. godine biti održan u Bosni i Hercegovini.

Bosanskohercegovački komitet CIGRE (BHK CIGRE) ovu vijest objavio je nekoliko dana prije isteka 2018. u kojoj je ova strukovna organizacija imala izuzetno sadržajnu aktivnost. Znanja naših stručnjaka iz oblasti elektroenergetike sadržana u oko 250 stručnih i naučnih referata koje je pisalo više od 600 autora i koautora, prezentirana su na više savjetovanja, konferencija, okruglih stolova i panel diskusija u zemlji i inostranstvu kao i na prestižnom skupu u svijetu - 47. zasjedanju CIGRE minulog ljeta u Parizu, rečeno je Feni u BHK CIGRE.

- Ta znanja korespondiraju sa upotrebom naprednih tehnologija u funkciji rješavanja tehničkih problema, vođenja i razvoja elektroenergetskog sistema, sigurnosti opskrbe i aktuelnim kretanjima na tržištu električne energije - ističe Edhem Bičakčić, predsjednik BHK CIGRE analizirajući rad ovog komiteta u 2018. godini.

Posebno je izdvojio održavanje prvog savjetovanja elektrodistributera (CIRED) uz učešće oko 300 inženjera i autora 65 prezentiranih referata na kojem su sagledani trendovi u regiji i svijetu i predložena potencijalna rješenja za poboljšanje distribucije električne energije.

Za BHK CIGRE izuzetno važno bilo je učešće na Danima bosanskohercegovačko-američke akademije umjetnosti i nauka, organizacija okruglog stola o smanjenju rizika u izgradnji vjetroelektrana, te sadržajna saradnja sa nacionalnim komitetima CIGRE zemalja iz okruženja, kako bilateralno, tako i u okviru Regionalnog komiteta CIGRE za jugoistočnu Evropu (SEERC).

Bičakčić je najavio da će Sarajevo i organizacija na čijem je čelu tokom 2019. godine biti domaćini sjednici Upravnog odbora SEERC-a, a Neum mjesto održavanja 14. savjetovanja BHK CIGRE.

- U međuvremenu naši stručnjaci će zajedno sa kolegama iz inostranstva ponuditi rješenja za povećanje sigurnosti elektroenergetskih mreža kao odgovor na cyber napade, te za okruglim stolovima razgovarati o ublažavanju ekoloških problema gradova, izgradnji 110 kilovoltnih dalekovoda i drugo – dodao je Bičakčić.

Također je zapažena izdavačka djelatnost ovog komiteta. Tokom 2018. godine objavljena je monografija posvećena 25-godišnjici CIGRE u BiH, nastavljeno je izdavanje časopisa "Bosanskohercegovačka elektrotehnika" i štampana publikacija "Tehnički muzej u Sarajevu".

- Povećanje članstva, posebno kolektivnih članova, dalja afirmacija CIGRE u području privrede i nauke, na čemu ćemo trajno raditi, treba da ojačaju naše udruženje i pozicioniraju ga kao relevantnog partnera u svim razgovorima, planovima i dešavanjima koja se tiču elektroenergije, obrazovanja, afirmacije znanja, tehničkog i tehnološkog napretka, konačno i ukupnog razvoja bosanskohercegovačkog društva – zaključio Bičakčić, predsjednik Bosanskohercegovačkog komiteta CIGRE.

Biznis.ba / FENA