BiH

BiH i Srbija otklanjaju prepreke za zajedničko održavanje mostova

Autor: Biznis.ba
BiH i Srbija otklanjaju prepreke za zajedničko održavanje mostova

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je Prijedlog sporazuma između Vijeća i Vlade Republike Srbije o održavanju i rekonstrukciji putnih međudržavnih mostova između dviju zemalja, čime će biti osiguran kontinuiran i nesmetan saobraćaj preko mostova na granici tih zemalja.

Zaključivanjem tog sporazuma bit će otklonjene dosadašnje prepreke i poteškoće u vezi sa zajedničkim održavanjem i rekonstrukcijom 11 međudržavnih mostova na granici između BiH i R Srbije.

Prema sporazumu, BiH preuzima održavanje i rekonstrukciju pet mostova i to: most preko rijeke Save - Sremska Rača/Rača (putni most); most preko rijeke Save - Sremska Rača/Rača (putni - željeznički most); most preko rijeke Uvac - Kapija 2 (ulaz u slobodnu zonu); most preko rijeke Uvac - most u Carevom Polju; most preko rijeke Uvac – Uvac.

Republika Srbija je preuzela održavanje i rekonstrukciju preostalih šest mostova između dvije države.

Ranije je preliminarno procijenjeno da je za održavanje svih 11 mostova potrebno 12.908.478 KM, te da se na BiH odnosi ukupan iznos 4.205.035 KM. Sredstva je potrebno planirati od 2020. godine.

Prijedlog sporazuma sa Izvještajem o pregovorima biće dostavljen Predsjedništvu BiH  u daljnu proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar komunikacija i transporta, saopćeno je iz VMBiH.

( FENA)