BiH

BiH prošle godine posjetilo 69,7 posto manje turista u odnosu na 2019. godinu

Autor: Biznis.ba
BiH prošle godine posjetilo 69,7 posto manje turista u odnosu na 2019. godinu
Turisti su u decembru prošle godine ostvarili 39.585 posjeta, što je manje za 58,9 posto u odnosu na isti mjesec 2019. godine, te više za 35,7 odsto u odnosu na novembar prošle godine.

Prošle godine ostvareno je 1.235.971 noćenje, što je manje za 63,4 posto u odnosu na 2019. godinu.

U decembru je ostvareno 80.938 noćenja, odnosno 58,1 posto manje u odnosu na isti mjesec prethodne godine, a za 26,4 posto više nego u novembru 2020. godine.

Prošle godine je u odnosu na 2019. godinu broj noćenja domaćih turista manji je za 21,5 posto, a stranih za 79,9 posto.

Broj noćenja domaćih turista u decembru je bio manji za 30,9 posto u odnosu na isti mjesec 2019. godine, a za 20,1 posto veći nego u novembru prošle godine.

Strani turisti su u decembru prošle godine ostvarili noćenja za 74,7 posto manje nego u istom mjescu prethodne godine, dok je taj broj bio veći za 38,6 posto u odnosu na novembar iste godine.

U ukupno ostvarenom broju noćenja u BiH u prošloj godini, učešće domaćih turista je 60,5 posto, a stranih 39,5 posto, dok je u ukupno ostvarenom broju noćenja u decembru prošle godine učešće domaćih turista 62,7 posto, a stranih 37,3 posto.

U strukturi noćenja stranih turista u prošloj godini najviše noćenja ostvarili su turisti iz Srbije 27,9 posto, slijede turisti iz Hrvatske 24,3 posto, Ujedinjenih Arapskih Emirata 5,7 posto, Slovenije 4,7 posto, Turske 3,6 posto, Njemačke 3,1 posto, te Crne Gore tri posto, dok su turisti iz ostalih zemalja ostvarili 27,7 posto.

U strukturi noćenja stranih turista u decembru prošle godine najviše noćenja ostvarili su turisti iz Ujedinjenih Arapskih Emirata 25,2 posto, slijede turisti iz Srbije 20,2 posto, Hrvatske 11,9 posto, Turske 4,5 posto, Crne Gore 3,5 posto, Slovenije 3,2 posto, dok su turisti iz ostalih zemalja ostvarili 31,5 posto noćenja.

Što se tiče dužine boravka stranih turista u BiH prošle godine, na prvom mjestu je Iran sa prosječnim zadržavanjem od 9,5 noći, slijede Južnoafrička Republika sa pet noći, Kuvajt sa 4,3 noći i Letonija sa 4,2 noći.

Kada je riječ o dužini boravka stranih turista u decembru, na prvom mjestu je Iran sa prosječnim zadržavanjem 11,9 noći, slijede Poljska 4,9 noći, Grčka 4,6 noći, Kuvajt četiri noći, te Portugal i Belgija sa po 3,9 noći.

Prema vrsti smještajnog objekta, najveći broj noćenja u prošloj godini ostvaren je u hotelima i sličnom smještaju sa učešćem od 92,6 posto.

U decembru je turistima u BiH na raspolaganju bilo 14.946 apartmana i mjesta za kampovanje, što je manje za 22 posto u odnosu na isti mjesec 2019, te 32.027 raspoloživa kreveta što je manje za 21,7 posto.

Neto stopa iskorištenosti stalnih kreveta u decembru prošle godine iznosila je 8,9 posto.

Biznis.ba / SRNA