BiH

BiH u oblasti drvne industrije za četiri mjeseca ostvarila izvoz veći od 400 miliona KM

Autor: Biznis.ba
BiH u oblasti drvne industrije za četiri mjeseca ostvarila izvoz veći od 400 miliona KM

"U strukturi izvoza učešće namještaja je 41,9 posto za razliku od prošle godine, kada je bilo 38,9 posto, a smanjeno je učešće izvoza proizvoda nižih faza prerade, posebno šumarstva i rezane građe", rekla je Bašagić novinarima u Sarajevu, gdje je danas održan sastanak Skupštine Asocijacije drvne industrije i šumarstva Vanjskotrgovinske komore BiH.

Ona naglašava da je prošla godina bila dobra, te da je zabilježen izvoz koji je premašio 1,2 milijarde KM.

Bašagićeva je dodala da je pokrivenost uvoza izvozom u prošloj godini bila 343 posto, te da je uvoz povećan jer je povećan uvoz rezane građe i šumarstva.

Ona je rekla da je na današnjoj Skupštini Asocijacije drvne industrije i šumarstva Vanjskotrgovinske komore BiH predstavljen i USAID projekat sa posebnim osvrtom na stručno osposobljavanje kadrova za potrebe drvne industrije.

Potpredsjednik Asocijacije drvne industrije i šumarstva Vanjskotrgovinske komore BiH Suhad Ećo naglasio je da drvna industrija u BiH ima kapaciteta da poboljša i poveća izvoz finalnih proizvoda, a glavni problem da se to postigne je nedostatak kvalitetne sirovine i kriterijumi za njenu raspodjelu.

"Mi ćemo podržati inicijativu upućenu Savjetu ministara BiH, a u vezi je sa zabranom izvoza trupaca i sirovine, jer se drvna industrija godinama suočava sa nedostatkom sirovine za domaće proizvođače koji se bave finalnim proizvodima, a s druge strane, postoji veliki izvoz trupaca i poluproizvoda", naglasio je Ećo.

On smatra da je neshvatljivo da firma koja ima dva radnika dobije veću količinu sirovina nego ona koja ima 200 zaposlenih i koja se bavi izvozom.

"Nadamo se da će Vijeće ministara imati sluha i razumijevanja kako bi ovo pitanje bilo riješeno što prije", istakao je Ećo i napomenuo da je primjetan nedostatak kvalitetnog kadra.

Profesor na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, na Odsjeku za drvnu industriju Murčo Obućina izjavio je da dalji razvoj drvne undustrije zavisi i od kvalitetnog obrazovanja i stručnog kadra.

"Dosadašnji razvoj drvne industrije zasnivao se na sirovini, jeftinoj radnoj snazi i tradiciji, a za njen dalji opstanak ključno je istraživanje, razvoj i edukacija. Iz šuma se sada koriste samo pilanski trupci, jednim dijelom celuloza, a najveći dio odlazi u ogrevno drvo", naveo je Obućina.

Biznis.ba / Klix