Podaci PUFBIH

Broj zaposlenih u FBIH za godinu dana porastao za 5809 osoba

Autor: Biznis.ba
Broj zaposlenih u FBIH za godinu dana porastao za 5809 osoba
Posao / Ilustracija

Broj zaposlenih prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.01.2024. godine u Federaciji BIH je 541.668.

U odnosu na objavljeni podatak o broju zaposlenih na dan 31.01.2023. godine kada je broj zaposlenih iznosio 535.859 ovaj broj veći je za 5.809.

Najveće povećanje broja zaposlenih u prethodnoj godini bilježi Kanton Sarajeevo, gdje je za godinu dana zaposleno 2.444 osobe. Slijede HNK, ZHK i TK, dok je iz RS broj zaposlenih u Federaciji narastao za skoro 300 osoba.

Prema službenim evidencijama Porezne uprave Federacije BiH do 35 godina života zaposleno je 166.825, ili 30,80% zaposlenika, a preko 36 godina života zaposleno je 374.843, ili 69,20% zaposlenika.

Na dan 31.01.2024. godine zaposleno je 303.132, ili 55,96% muškarca i 238.516, ili 44,03% žena.

Stanje broja zaposlenih na dan 31.01.2024. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na ovom LINKU ( https://pufbih.ba/v1/public/upload/files/31_01_2024.pdf)