BiH

Budućnost trgovine strujom u BiH: ETS model donosi posebne takse

Autor: Biznis.ba
Budućnost trgovine strujom u BiH: ETS model donosi posebne takse
Nafta

U Beču je nedavno održan sastanak Vijeća ministara Energetske zajednice.

Iz analize stanja i napretka koje su ostvarile pojedine zemlje vidljivo da je BiH pri dnu onih koje su provele određene sistemske reforme.

Resorni ministar energetike iz bh. entiteta RS Petar Đokić rekao je da je usaglašen stav da se produži period važenja ugovora o osnivanju Energetske zajednice za dodatnih 10 godina. Đokić je naveo i da je usvojen budžet Energetske zajednice, koji se odnosi na pitanja koja finansira ova zajednica neposredno svojim aktivnostima, dok su direktoru Sekretarijata Energetske zajednice data dodatna ovlaštenja u okviru pravnog nastupanja kod zaključivanja ugovora i preuzimanja obaveze unutar Sekretarijata.

Istakao je da je na sastanku bilo riječi o planovima za dalju dekarbonizaciju energetskog sektora.

“To je proces koji teče i koji će trajati dosta dugo na osnovu zaključka sa prethodne sjednice Sekretarijata Energetske zajednice koji je bio neformalnog karaktera u junu u Albaniji, da će se raditi posebna studija, elaborat o tome na koji način će se dalje razvijati ovaj proces Energetske zajednice”, podsjetio je Đokić.

Đokić je naglasio da će se analizirati primjena ETS modela /Emissions Trading System/ u zemljama koji uključuje pitanje naknade za prekograničnu trgovinu, te da u ovom smislu nema definisanog rješenja. On je rekao da su svi svjesni da je primjena ETS modela zahtjevna i podrazumijeva dodatna finansijska izdvajanja i organizaciono prilagođavanje kako bi se mogao realizovati.

Ocijenio je da je preveliki fokus na pitanju energetike i nastojanje da se prestane sa korištenjem fosilnih goriva kao da je to osnovni izvor negativnog uticaja na klimu i životnu sredinu, ističući da to nije tačno.

“Sama primjena ETS modela znači uvođenje takse na trgovanju emisijama karbon dioksida. U svakoj državi će biti pitanje na kojem će se raditi, a analiza će u cjelini pokazati uporedne modele”, rekao je ministar Đokić, te dodao da BiH još nije uvela ovaj model.

Prema njegovim riječima, sporno je i pitanje skoro za sve države posebna naplata prilikom izvoza električne energije.