BiH

Budžet Grada Goražda realizovan u iznosu 83 posto od planiranog

Autor: Biznis.ba
Budžet Grada Goražda realizovan u iznosu 83 posto od planiranog

Budžet Grada Goražda za prvih jedanaest mjeseci ove godine ostvaren je u iznosu 83 posto od planiranog, potvrđeno je Feni u nadležnoj gradskoj službi.

Pomoćnica gradonačelnika za finansije, trezor i privredu Enisa Lapo podsjeća da je budžet za 2018. godinu usvojen u iznosu od 9.779.500 KM te napominje da je sa 30. novembrom budžet realizovan u iznosu od 8.144.000 KM ili devet posto manje od planiranog za taj period.

- Porezni prihodi planirani u iznosu od 4.770.000 maraka realizovani su sa 4.820.000 ili 101 posto. S druge strane u ovoj godini došlo je do smanjena prihoda po osnovu poreza na dobit. Razlog je odluka o izmjenama i dopunama odluke o raspodjeli javnih prihoda BPK gdje je evidentan onaj omjer koji smo imali po 50 posto prihoda kantonu i opcinama poreza na dobit, on je umanjen na 30 posto općinama, tako da je ova realizacija manja u ovoj godini, što je očekivati i u narednom periodu. Porez na imovinu je realizovan sa 90 posto, porez na dodak 129 posto, dok su prihodi od indirektnih poreza realizovani sa 101 posto od plana - pojašnjava Lapo.

Ona je istakla da su neporezni prihodi planirani u iznosu od 2.826.000 KM realizovani u iznosu od 2.400.000 KM ili 86 posto. Prihodi od zemljišne rente realizovani su sa 50 posto, a od pružanja usluga budžetskih korisnika 37 posto. Povećana je realizacija prihoda od hidroakumulacije za potopljeno zemljište koji su ostvareni sa 130 posto kao i prihodi od cestovnih naknada koji su realizovani sa 135 posto.

-Što se tiče tekućih transfera u budžetu smo planirali 500.00 KM, a realizovano je u ovoj godini 313.000 KM. Po odlukama kantonalne vlade za ovu godinu realizovano je 135.000 KM, a razlika se odnosi na transfere po odlukama vlade iz prošle godine, dok je realizacija t uslijedila tek u ovoj godini. Kapitalni transferi u ovoj godini planirani su u iznosu od 1.605.000 KM - precizirala je Lapo.

Po njenim riječima, najveći dio sredstava utrošen je za sufinansiranje projekata sa međunarodnim organizacijama.

-Kapitalni izdaci su realizovani oko 30 posto što je manje od plana. Nabavka specijalnog vozila za Civilnu zaštitu će tek uslijediti, zatim izrada projektne dokumentacije, rekonstrukcija puteva najvećim dijelom i slično. Očekujemo da će budžet Grada Goražda, po uzoru na prošlu i za ovu godinu biti ostvaren u iznosu od 90 posto od planiranog, a izmjena i dopuna budžeta neće biti. Gradskom vijeću već je ponuđen Nacrt budžeta za 2019. godinu, a koji na posljednjoj sjednici nije usvojen - rekla je na kraju razgovora pomoćnica gradonačelnika za finansije, trezor i privredu.

Biznis.ba / FENA