BiH

'Challenge fond' nastavlja sa podrškom inovativnim privrednim subjektima u BiH

Autor: Biznis.ba
'Challenge fond' nastavlja sa podrškom inovativnim privrednim subjektima u BiH

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA promovirala je u Privrednoj komori Zeničko - dobojskog kantona četvrti javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu projekta “Challenge to Change”, koji je namijenjen za inovativne poslovne ideje u oblasti proizvodnje i usluga.

Rok za prijavu na treći poziv je 16. juli, a sve se prijave podnose elektronski, čime se, kako je rečeno,  smanjuju troškovi za aplikante.

- Program je uspostavljen 2016. godine. Registriranim privrednicima iz Bosne i Hercegovine, ali i Švedske, na raspolaganju je fond od tri miliona eura.

Po programu je na raspolaganju između 700.000 i 800.000 eura, ali ako ima dobrih inovativnih ideja ne ograničava nas da ih sve podržimo i preko predviđenog iznosa - kazala je Sanela Dževlan, senior menadžer agencije SERDA, koja je dodala kako je fond uspostavljen da bi podstakli inovativnost malih i srednjih preduzeća.

Ona je dodala da je jako veliki odziv bio na protekla tri poziva, na koja su pristigla 1.802 aplikacije.

-Maksimalan iznos grant sredstava za startup preduzeća je  10.000 eura, registrirana od pola godine do dvije godine, a za miko, mala i srednja preduzeća do 250 zaposlenih, starija od dvije godine, 30.000 eura.

Poslodavci imaju obavezu osigurati i minimalno učešće u investiciji od 50 posto sredstava - napomenula je Dževlan.

Grant sredstva osigurana su kroz "Challenge to Change"- C2C program koji provode Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Banja Luka, a finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju SIDA, posredstvom Ambasade Švedske u BiH. Partner u projektu je i region Ostergotland iz Švedske.

(FENA)