BiH

CIGRE BiH: Bičakčiću novi mandat

Autor: Biznis.ba
CIGRE BiH: Bičakčiću novi mandat

Bosanskohercegovački komitet Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme (CIGRE BiH) na petoj izbornoj sjednici Skupštine, zakazanoj za danas u Sarajevu, razmatrat će izvještaj o radu u protekle  četiri godine i donijeti smjernice za djelovanje u periodu 2019-2023.godini.

Skupština će birati predsjednika i nove organe koji će ovo strukovno udruženje voditi u narednom mandatu. Javni poziv za kandidovanje na funkciju predsjednika objavljen je prije mjesec dana,  a kao kandidat jedini se prijavio sadašnji predsjednik Edhem Bičakčić, rečeno je Feni u CIGRE BiH.

Energetičari Bosne i Hercegovine kao članovi CIGRE u protekle četiri godine bili su izuzetno aktivni u analizi stanja i nuđenju rješenja za razvoj elektroenergetskog sistema BiH čemu su bila posvećena dva savjetovanja i više konferencija i stručnih skupova. Od posebnog značaja su veoma meritorni stavovi o borbi protiv cyber kriminala i uticaja klimatskih promjena na elektroenergetski sisitem. Uz to ostvarena je dobra saradnja sa privredom, obrazovnim i naučnim institucijama, te iskazan zapažen angažman u regionalnom organizovanju i djelovanju u okviru Međunarodnog vijeća CIGRE sa sjedištem u Parizu.

CIGRE BiH će u ljeto 2023. biti domaćin zasjedanju Administrativnog vijeća pariške CIGRE, a pripreme za održavanje tog svjetskog događaja u Sarajevu biće jedan od najznačajnijih poslova u novom mandatu predsjednika i izabranih organa.

(FENA)