BiH

Cilj banaka i medija - Finansijska pismenost korisnika bankarskih usluga

Autor: Biznis.ba
Cilj banaka i medija - Finansijska pismenost korisnika bankarskih usluga

Unaprijeđenje finansijske pismenosti korisnika bankarskih usluga zajednički je cilj banaka i medija, jedan je od zaključaka stručnog skupa koji je danas u Sarajevu organizovalo Udruženje banaka Bosne i Hercegovine (UBBiH), u saradnji sa Centralnom bankom Bosne i Hercegovine (CBBiH).

Skup pod nazivom “Legislativa u bankarskoj industriji i direktan uticaj na klijente” okupio je bankare i novinari da razmijene mišljenja i prodube razumijevanje u vezi zakona iz oblasti bankarske industrije, kao i njihovog direktnog uticaja na rad banaka i klijente.

- Stručni skupovi poput današnjeg su odlična prilika za jačanje suradnje sa medijima u cilju približavanja uloge bankarskog sektora u razvoju društvene zajednice, educiranju naših sugrađana o korištenju bankarskih proizvoda, te uskoj povezanosti razvoja gospodarstva i financijskog sektora. Svi smo ujedinjeni u naporima da stvorimo bolje uvjete života u Bosni i Hercegovini - rekao je Dalibor Ćubela, predsjednik Upravnog odobra UBBiH.

- U svijetu centralnih banaka, finansijska edukacija i finansijska inkluzija polako postaju dio obaveznog mandata, jer se smatra da podizanje nivoa svijesti svakog pojedinca indirektno doprinosi finansijskoj stabilnosti u zemlji. Finansijski edukovan klijent je osoba koja poznaje svoje limite, i kao takav jednako je važan za finansijsku stabilnost kao i sve makroprudencijalne mjere koje se provode na institucionalnom nivou. Centralna banka Bosne i Hercegovine je u posljednjih nekoliko godina pokrenula, samostalno i u saradnji sa partnerskim organizacijama, niz aktivnosti na podizanju finansijske pismenosti stanovništva, od kojih izdvajamo više seminara, edukativnih posjeta instituciji, radionica za mlade i publikacija - naglasio je Senad Softić, guverner CBBiH.

- Jedan od osnovnih ciljeva novog regulatornog okvira bankarskog sektora Evropske Unije je da uspostavi jaču otpornost banaka na finansijske šokove i njihovu transparentnost, sa posebnim fokusom prema krajnjim korisnicima njihovih usluga. Imajući u vidu navedeno, smatram da je ovo veoma važan stručni skup koji ima za cilj bolje razumijevanje načina na koji funkcionišu banke, te da apsolutno doprinosi korisnicima finansijskih usluga i novinarima da bolje anticipiraju promjene i da se adekvatnije kritički osvrnu na određene procese u bankarskom sektoru - izjavio je dugogodišnji bankarski risk menadžer mr. Amir Softić.

Prof. dr. Velid Efendić, profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, istakao je da je edukacija o poslovanju banaka, načinu njihovog rada i izvještavanja o njihovom radu od izuzetne važnosti za sve one koje zanima poslovanje banaka, koji čitaju njihove izvještaje, prenose informacije o njima ili tumače njihovo poslovanje.

- Banke su veoma specifične finansijske institucije za čije rezumijevanje je potreban visok stepen znanja o njihovom mjestu i ulozi u jednoj ekonomiju, kao i osnovnim specifičnostima u njihovom poslovanju - dodao je.

UBBiH i CBBiH žele odgovoriti na potrebu edukacije o bankarskom poslovanju, što će doprinijeti kvalitetnijem protoku informacija između banaka i korisnika njihovih usluga.

Organizatori očekuju da će ovakvi oblici edukacija doprinijeti kvalitetnijem razumijevanju mjesta i uloge banaka u bh. ekonomiji te kreiranju korektnije slike o bankarskom sistemu u cijelini, saopćeno je iz Udruženja banaka BiH.

Biznis.ba / FENA