BiH

Da li su bezdimne alternative bolji izbor od cigareta

Autor: Biznis.ba

Razlog za sve inovacije uvijek je isti.

Bez obzira na to što većina ljudi zna koliko je pušenje štetno i uprkos svim nastojanjima, kampanjama i sredstvima za odvikavanje od pušenja, u svijetu i dalje cigarete konzumira svaki sedmi stanovnik pa prema procjenama, trenutni broj pušača prelazi 1,1 milijardu odraslih.

Najbolje rješenje za sve pušače, bez sumnje, je da zauvijek ostave cigarete, međutim za sve one koji iz različitih motiva to ne učine, jedno od rješenja mogu biti i manje štetne alternative, poput duhanskih proizvoda baziranih na tehnologiji zagrijavanja, a ne sagorijevanja duhana.

Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) saglasila se da je jedan proizvod iz ove kategorije IQOS proizvod modificiranog rizika, a u obrazloženju se navodi da je izloženost štetnim materijama prilikom korištenja ove alternative značajno smanjena u odnosu na pušenje klasičnih cigareta. Ipak, važno je napomenuti, da iako bolja opcija, ona nije bez rizika i oslobađa nikotin, koji izaziva ovisnost.

Sagorijevanje je problem, a zagrijavanje može biti dio rješenja

Nauka je dokazala da je glavni problem kod cigareta zapravo dim koji nastaje sagorijevanjem duhana, a sadrži više od šest hiljada materija od kojih je oko 100 klasifikovano kao štetno ili potencijalno štetno. S druge strane, bolje alternative koje zagrijavaju duhan ne proizvode dim zato što ne sagorijevaju duhan, već se njegovim korištenjem oslobađa aerosol koji sadrži i do 95% manje štetnih materija u odnosu na dim cigarete. Eliminacijom sagorijevanja, upotrebom ovih alternativa nema stvaranja vatre, pepela ni katrana, a u prosjeku emituju 98 odsto manje ugljen monoksida.

Onima koji iz različitih razloga ne ostave cigarete potrebne su prave informacije o tome da u svijetu danas postoje naučno zasnovane alternative kod kojih je potpuni prelazak s cigareta manje štetan izbor u odnosu na nastavak pušenja. Iako bolja alternativa nastavku pušenja, ni alternative nisu bez rizika i njihovo korištenje oslobađa nikotin, koji izaziva ovisnost.

Biznis.ba