BiH

Dodatnih 50 miliona eura za projekt podrške zapošljavanju

Autor: Biznis.ba
Dodatnih 50 miliona eura za projekt podrške zapošljavanju

Federalna vlada podržala je inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) - Svjetske banke budu osigurana sredstva za realizaciju Projekta podrške zapošljavanju u BiH-II - dodatno financiranje u iznosu do 50 milijuna eura, od čega se polovica sredstava odnosi na Federaciju BiH.

Prihvaćena je i informacija o ovom kreditu kao osnovi za vođenje pregovora, te zadužena federalna ministarstva financija te rada i socijalne politike da u tim za pregovore imenuju ovlaštene predstavnike.

Konačna odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa IBRD-om i utvrđivanju konačnih uvjeta zaduženja, priopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Federalno ministarstvo financija Vladi će podnijeti informaciju o pregovorima i tekst usuglašenog Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i IBRD-a, a današnje zaključke dostaviti Ministarstvu financija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.

Riječ je o projektu koji se sastoji od dvije komponente, a namijenjen je provođenju mjera za ublažavanje posljedica pandemije COVID-19. Prva komponenta omogućit će povećanje upošljavanja putem javnih poziva Federalnog zavoda za zapošljavanje, kao što je upošljavanje mladih, zatim teško upošljivih kategorija i žena, samozapošljavanje, upošljavanje novoneuposlenih, a u skladu s Planom i programom rada Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Druga se odnosi se na povećanje formalnog zapošljavanja u privatnom sektoru ciljnih grupa radi očuvanja integriteta financijskih fondova javnih službi za zapošljavanje i Federalnog zavoda za zapošljavanje, kako bi djelomično bili pokriveni izdaci izazvani naglim porastom novoprijavljenih nezaposlenih osoba u vrijeme pandemije.

Biznis.ba / FENA