BiH

Dualno obrazovanje - Za praktični rad u kompanijama učenici trebaju biti plaćeni

Autor: Biznis.ba
Dualno obrazovanje - Za praktični rad u kompanijama učenici trebaju biti plaćeni

Dualni sistem obrazovanja podrazumijeva da učenici srednjih stručnih škola osim teoretskog znanja u školama stiču i praktično znanje u kompanijama, za šta trebaju biti i plaćeni, istaknuto je na konferenciji "Dualno obrazovanje-koristi za kompanije i učenike".

Direktor sarajevske Srednje škole metalskih zanimanja Elmedin Lukač rekao je da njihovi učenici već obavljaju dvije trećine praktične nastave u privredi, te je naglasio da se ne slaže s tvrdnjama da završavaju školu nepripremljeni za posao.

Upitan da li su takve tvrdnje izgovor poslodavaca da dobiju besplatnu radnu snagu, Lukač je odgovorio novinarima da ima i takvih nagovještaja.

Učenici te škole koji već obavljaju praksu kod poslodavaca potvrdili su da njihov rad nije plaćen.

Direktorica Sektora za edukaciju VTKBiH Elma Kovačević-Bajtal pojasnila je da je dualno obrazovanje odavno uvedeno u Njemačkoj i Austriji, gdje učenici stiču praktično znanje u kompanijama pod mentorstvom stručne osobe koja radi po utvrđenom nastavnom planu i programu, i za što su plaćeni.

Pomoćnica ministra za obrazovanje, nauku i mlade KS Lamija Husić navela je da su prije godinu dana započete aktivnosti na uvođenju dualnog obrazovanja u srednje škole u KS, te da je sačinjen Prednacrt zakona o dualnom obrazovanju u KS.

Cilj organizovanja današnje konferencije je poticanje razmjene mišljenja i diskusije između predstavnika obrazovne zajednice i privatnog sektora, a kako bi bilo unaprijeđeno postojeće strukovno tehničko obrazovanje.

Biznis.ba / FENA