Vlada FBiH

Edis Baković imenovan za direktora BH-Gasa

Autor: Biznis.ba
Edis Baković imenovan za direktora BH-Gasa
Foto: Facebook / Edis Baković

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila je imenovanje Edisa Bakovića za direktora BH-Gasa.

Kako je navedeno iz Vlade FBiH, data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru Privrednog društva BH-Gas d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o imenovanju Edisa Bakovića za vršioca dužnosti direktora ovog privrednog društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.

Prije toga data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru Privrednog društva BH-Gas d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o razrješenju dosadašnjeg direktora ovog privrednog društva, prije isteka perioda na koji je imenovan.

Osim toga, data je i prethodna saglasnost Nadzornom odboru Privrednog društva BH-Gas d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o imenovanju Dževada Bećirevića za vršioca dužnosti izvršnog direktora ovog privrednog društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.

Prije toga data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru ovog privrednog društva za donošenje odluke o razrješenju dosadašnjeg vršioca dužnosti izvršnog direktora, radi isteka perioda na koji je imenovan.