Potvrdilo Ministarstvo

Elektronski potpis zaživio u praksi BIH: Ugovor bh. kompanije pravno valjan

Autor: Biznis.ba
Elektronski potpis zaživio u praksi BIH: Ugovor bh. kompanije pravno valjan
Elektronski potpis zaživio u praksi BIH: Ugovor bh. kompanije pravno valjan / Biznis.ba

Elektronski potpis u Bosni i Hercegovinu sada je i zvanično zaživio u praksi.

Naime, kako saznaje Biznis.ba, Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine potvrdilo je ovjeru upita od domaće kompanije Penny plus d.o.o. Sarajevo, broj i datum veze, za tumačenje validnosti elektronski potpisanih ugovora.

Uvidom u dostavljeni ugovor Ured za nadzor i akreditiranje ovjeritelja, kao jedinica Ministarstva nadležna za ovu oblast, utvrdio je da je isti potpisan elektronski i to elektronskim potpisima baziranim na kvalifikovanoj potvrdi, a koji su izdati od strane kvalifikovanog ovjeritelja u Bosni i Hercegovini - Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.

IZ Ministarstva su na osnovu navedenog zaključili da je dostavljeni ugovor potpisan kvalificiranim elektroniskim potpisima koji imaju pravnu snagu vlastoručnog potpisa.

Ovom potvrdom ugovori potpisani elektronskim potpisom postali su pravno valjani, što znači da sve kompanije u BIH od danas imaju mogućnost nesmetano ga koristiti u poslovanju. Sada je na bh. kompanijama da podnesu zahtjev za elektronski potpis i krenu korak naprijed u budućnost.

Treba podsjetiti da je kompanija Penny plus d.o.o. Sarajevo bila pionir i jedan od najvećih zagovornika ove vrste promjene poslovanja u BiH. Krajem oktobra, direktor Penny-a Almedin Kadrić i direktor GS1 BiH Adi Turković u Neumu su na NetWork konferenciji po prvi put pred širim auditorijem prezentovali potpisivanje ugovora o saradnji koristeći elektronski potpis.

Tada je poručeno da digitalni potpis nije samo tehnološki alat, već i temelj za pouzdanu, transparentnu i sigurnu trgovinu te velika olakšicu u poslovanju.