BiH

UIO konačno raspodijelio 165 miliona KM od cestarina

Autor: Biznis.ba
UIO konačno raspodijelio 165 miliona KM od cestarina

Upravni odbor Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje (UINO) BiH usvojio je danas privremenu odluku o raspodjeli prihoda od cestarina koja su akumulirana na posebnom podračunu za izgradnju autocesta nakon što su 1. veljače stupile na snagu izmjena i dopuna seta zakona koji se odnose na trošarine.

Nakon usvajanja ove odluke stvoreni su uvjeti da se prikupljenih 165,2 milijuna KM na računu Centralne banke BiH raspodjeli po dosadašnjem modelu gdje Federaciji BiH pripada 59 odsto, Republici Srpskoj 39 odsto, a Brčko distriktu dva osto, s tim da 10 odsto sredstava ostaju rezervirana na računu u slučaju da u narednom periodu dođe do poravnanja među entitetima.

Danas nije usvojena odluka o raspodjeli 11 milijuna KM prikupljenih od cestarina prije usvajanja izmjena i dopuna Zakona o trošarinama u BiH jer su protiv bili članovi UO iz Federacije BiH, te će ova sredstva i dalje biti akumulirana na posebnom računu.

Tokom rasprave istaknuto je da su raspodjelom namjenskih sredstava od cestarina stvoreni uvjeti da entiteska poduzeća nastave izgrdanju autocesta i ispunjavaju svoje obveze prema kreditorima.

Članovi UINO razmatrali su danas informaciju o stanju u vezi s izvršenjem presude Suda BiH u korist Republike Srpske po kojoj je Uprava dužna da isplati 15 milijuna KM bez zateznih kamata zbog nepostojanja odluka o poravnanjima u 2009. i 2010. godini.

Direktor UINO upoznalo je članove UO da je do sada po ovoj presudi skinuto više od četiri milijuna KM sa nekoliko računa Uprave te da to stvara probleme u radu jer se srdstva skidaju i s depozitnih računa.

Nako što je prihvatio inicijativu radne skupine o  izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama u BiH kojim bi se uveo moratorij na tri godine na povećanje specifične trošarine na cigarete, Upravni odbor UINO danas je usvojio nacrt ovog zakona i uputio ga u dalju proceduru Vijeću ministara BiH.

UO UIO nije danas dao pozitivno mišljenje na Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o trošarinama koji se odnosi na smanjenje trošarina na gorivo, a koji je u proceduri na prijedlog tri zastupnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Biznis.ba