Istraživanje

Evo koji su najtraženiji poslovi u RS-u

Autor: Biznis.ba
Evo koji su najtraženiji poslovi u RS-u
Poslovi / Ilustracija

Zavod za zapošljavanje RS-a sproveo je istraživanje tržišta rada za 2023/24 godinu.

"Istraživanje je obuhvatilo 1114 poslodavaca koji ukupno zapošljavaju 52.837 lica", rekao je u ATV jutru Damjan Škipina v.d. direktora Zavoda za zapošljavanje RS-a.

On je naglasio da je istraživanje dalo dosta kvalitetnih pokazatelja o stanju i kretanju na tržištu rada i prognozama za budući period.

"Kada je u pitanju istraživanje tržišta rada koje se odnosi na 2023. godinu, ako posmatramo po djelatnostima, najveći rast su bilježili poslodavci iz djelatnosti građevinarstva, 50 posto, dok su najveće opadanje prijavili poslodavci iz industrijske oblasti, 16, 7 posto", rekao je Škipina.

On je istakao da je, kada je u pitanju procjena finansijskih efekata poslovanja u 2023. godini, većina poslodavaca bilježila rast.

Koji poslovi su najtraženiji?

"Ukoliko govorimo o ukupnom broju poslodavaca koji su zapošljavali nove radnike u 2023. godini, poslodavci su najčešće prijavljivali probleme sa zapošljavanjem u kategorijama: pomoćni, radnici, konobari, obućari, trgovci, šivači, kuvari, vozači teretnih vozila, zidari, armirači, mehaničari, CNC operateri, doktori medicine i inženjeri elektrotehnike", rekao je Škipina.

On je istakao da su najveće poteškoće u pronalasku radnika imali poslodavci iz preređivačke industrije, građevinarstva i uslužne djelatnosti.

Kojih lica na birou ima najviše i koliko ih je u prošloj godini pronašlo posao?
"U 2023. godini navešće učešće u ukupnoj registraciji nezaposlenosti imaju lica sa trećim stepenom obrazovanja 32,3 posto, zatim lica sa srednjom stručnom spremom, 32,1 posto, nekvalifikovanih radnika na 20,3 posto i učešće lica sa sedmim stepenom obrazovanja je 11, 3 posto", rekao je Škipina.

On je istakao da je sa evidencije Zavoda za zapošljavanje po osnovu zaposlenosti i obavljanja privatne djelatnosti izbrisano je 22.940 lica, odnosno 1911 lica mjesečno.

"Analiza zapošljavanja na mjesečnom nivou pokazuje da je najveći broj zaposlenih bio lica bio u martu i septembru, dok je najmanji broj zaposlenih bio u januaru mjesecu", rekao je Škipina.