BiH

FBiH - Dodatnih devet miliona KM za podršku poljoprivredi

Autor: Biznis.ba
FBiH - Dodatnih devet miliona KM za podršku poljoprivredi

U cilju realizacije dijela Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2020., u prostorijama Razvojne banke FBiH potpisan je Protokol o saradnji i Ugovor o formiranju namjenskog depozita između Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kojeg zastupa ministar Šemsudin Dedić i Razvojne banke FBiH koju zastupa v.d. predsjednik Uprave Semir Fejzić.

Za realizaciju potpisanih dokumenata, FMPViŠ i Razvojna banka Federacije BiH osigurali su sredstva u ukupnom iznosu 9.000.000 KM, i to 3.000.000 KM FMPViŠ i 6.000.000 KM Razvojna banka Federacije BiH.

Protokolom o saradnji je definiran način realizacije dijela Programa FMVPiŠ, a koji se odnosi na Podršku investicijama u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije realizirane u saradnji s Razvojnom bankom Federacije BiH.

U skladu s potpisanim Protokolom o saradnji i Ugovorom o namjenskom depozitu, osnovna načela saradnje u realizaciji investicijskih ulaganja u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije krajnjih korisnika sredstava, realizirat će se na principu: 25 posto grant sredstva FMPViŠ, 25 posto vlastita sredstva korisnika sredstava i 50 posto kreditna sredstva Razvojne banke Federacije BiH.

U skladu s potpisanim dokumentima, korisnik će sredstva kredita i grant sredstva moći koristiti za: investicije u poljoprivredne strojeve, opremu i priključne uredaje za biljnu i stočarsku proizvodnju, sufinanciranje visoko kvalitetne rasplodne stoke, investicije u izgradnju ili proširenje, odnosno opremanje građevinskih objekata u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje ili prerade poljoprivrednih proizvoda, investicije u podizanje višegodišnjih nasada, te potporu za legalizaciju građevinskih objekata i ispunjavanje okolišnih standarda.

Istaknuto je da su kreditna sredstva Razvojne banke Federacije BiH za krajnje korisnike izuzetno povoljna, odnosno rok otplate kredita je do 15 godina, uz mogućnost odobrenja grace perioda do tri godine, ovisno o djelatnosti, te minimalna fiksna kamatna stopa tokom cijelog roka otplate kredita, što dodatno stvara sigurnost kod krajnjih korisnika, jer nema neizvjestnosti rasta tereta otplate kredita ako bi porasle tržišne kamatne stope.

Razvojna banka FBiH će procjenjivati bonitet korisnika kredita u skladu s internim procedurama. Po odobravanju kreditnih sredstva, Razvojna banka će odluku prosljeđivati FMPViŠ koje provodi proceduru odobravanja grant sredstava i s korisnikom zaključuje Ugovor o korištenju sredstava novčane potpore, odnosno dodjeljuje grant sredstva.

Fejzić je naveo da je Razvojna banka prepoznata kao pouzdan partner i podrška poljoprivrednicima i poljoprivrednoj proizvodnji, te naglasio da je i prije vanrednog stanja i krize izazvane globalnom pandemijom virusnog oboljenja COVID-19, Razvojna banka početkom godine formirala nove, tržišno najpovoljnije, kreditne linije iz oblasti poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje.

- Potpisivanje Protokola o saradnji i Ugovora o formiranju namjenskog depozita s FMPViŠ, predstavlja nastavak započete saradnje i institucionalno unapređuje sa FMPViŠ, koje će se nastaviti i nakon zavšetka pandemije - rekao je Fejzić.

Također, dodao je da je Razvojna banka u skladu s novonastalom situacijom već kreirala i relizuje Program posebnih mjera i olakšica za privredna društva, poljoprivrednike i obrtnike, koji su korisnici kredita u toj banci, te im ponudila niz modaliteta i olakšica od moratorija, restrukturiranja, produženja rokova otplate, reprograma kredita s dužim vremenskim rokovima, a ovih dana biti će operativna i nova Kreditna linija za likvidnost svim privrednicima i obrtnicima koji su pogođeni krizom, s fiksnom kamatnom stopom od dva posto, a koja može biti i predmet subvencioniranja bez naknade za obradu zahtjeva i rokom otplate do 36 mjeseci i dužim grace periodom do 12 mjeseci, sve s ciljem pomoći da ublaže i smanje posljedice izavane pandemijom.

- Razvojna banka uključena je i zajedno s Ministarstvom finansija i Vladom, aktivno sudjeluje u formiranju Garancijskog fonda, kao jednog od bitnih poticajnih alata Vlade FBiH za održavanje i poboljšanje likvidnosti kompanija, kojim se bitno olakša pristup kreditima, odnosno finansiranju za mikro, mala i srednja preduzeća u FBiH, u kontekstu ekonomske krize zbog pandemije COVID-19, ali i za sve druge privredne subjekte koji će biti obuhvaćeni posebnim kreditno-garantnim programima Vlade FBiH - zaključio je Fejzić.

Dedić je kazao da je potpisivanjem tih dokumenta sa v.d. predsjednikom Uprave Razvojne banke FBiH učinjen dodatni iskorak s ciljem realizacije sveobuhvatnog Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - poticaj za poljoprivredu" utvrđenih budžetom Federacije BiH za 2020. FMPViŠ i Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2020. FMPViŠ, usvojenim od strane Vlade Federacije BiH koje imaju za cilj povećanje obima poljoprivredne proizvodnje u FBiH.

Naglasio je da je zbog vanredne situacije izazvane globalnom pandemijom virusnog oboljenja COVID-19, izmjenjen i dio Programa koji se odnosi na sufinansinsiranje FMPViŠ za 2020., te je u odnosu na prvobitnih 500.000 KM, osigurano dodatnih 9.000.000 KM za podršku sufinansiranju različitih programa pokretanja proizvodnje, poticanja proljetne i jesenske sjetve, čime su za sve poljoprivredne proizvođače koji su izvršili ili planiraju proljetnu sjetvu, osigurana sredstva za sufinansiranje troškova nabave sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava.

Osim toga, Dedić je naveo da je FMPViŠ osiguralo i 10 miliona KM za isplate poticajnih sredstava, kao i da je svim nivoima vlasti preporučeno odgađanje plaćanja zakupnine i koncesijskih ugovora za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta za poljoprivrednike, te odgoda plaćanja naknada za koncesije po pitanju korištenja voda.

Istakao je da je FMPViŠ zatražilo da se svim zainteresiranim poljoprivrednim proizvođačima osigura korištenje neobrađenog poljoprivrednog zemljišta, te da se ukinu ranija ograničenja u biljnoj i animalnoj proizvodnji za fizičke osobe, poljoprivredne obrte i pravne subjekte, kao niz drugih mjera kojima bi se stvoriti uvjeti za akumulaciju značajnih finansijskih sredstva.

- Domaća proizvodnja je jako važna za sve zemlje, a naročito u vremenu globalne pandemije virusnog oboljenja COVID-19, što se u proteklom vremenu u Federaciji BiH pokazalo od izuzetne važnosti. Imajući u vidu navedeno, FMPViŠ je provođenjem sveobuhvatnog seta mjera usvojenog od strane Vlade BiH, stvorilo preduslove za stimulisanje, održavanje i povećanje poljoprivredne proizvodnje - zaključio je Dedić, saopćeno je iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Biznis.ba / FENA