BiH

FBiH ide u projekt geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nekretnina

Autor: Biznis.ba
FBiH ide u projekt geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nekretnina
Foto: FENA

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva finansija podržala inicijativu da se kreditnim zaduženjem kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) osiguraju sredstva za realizaciju Projekta geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nekretnina (Geospatial infrastructure and valuation enhancement project - GIVE) u iznosu do 31.840.000 eura. 

Također, prihvaćena je informacija o kreditu IBRD-a za realizaciju Projekta GIVE, kao osnova za vođenje pregovora. 

Federalno ministarstvo finansija i Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove zaduženi su da u Tim za pregovore o ovom kreditu imenuju svoje ovlaštene predstavnike. Konačna odluka o zaduženju bit će donijeta po završetku pregovora sa IBRD-om sa kojom će se utvrditi uslovi ovog zaduženja. 

Federalno ministarstvo finansija će Vladi Federacije BiH podnijeti informaciju o pregovorima, kao i tekst usaglašenog Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i IBRD-a. Također, Ministarstvo je zaduženo da ovaj zaključak dostavi Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure.