BiH

FBiH - Industrijska proizvodnja u oktobru smanjena za 0,8 posto

Autor: Biznis.ba
FBiH - Industrijska proizvodnja u oktobru smanjena za 0,8 posto

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u oktobru 2020. godine u odnosu na septembar iste godine manja je za 0,8 posto, a u odnosu na oktobar 2019. manja za 1,9 posto

Prema GIG agregatima, u oktobru 2020. godine u odnosu na septembar 2020. godine, Intermedijarni proizvodi veći su za 3,3 posto, a Kapitalni proizvodi za 0,1 posto. Trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 7,1 posto, Netrajni proizvodi za široku potrošnju za 4,1 i Energija za 3,3 posto.

Na godišnjem nivou, u oktobru 2020. godine u odnosu na oktobar 2019. godine, Kapitalni proizvodi veći su za 13,6 posto. Netrajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 10,3 posto, Energija za 4,2, Trajni proizvodi za široku potrošnju za 3,7 i Intermedijarni proizvodi za 0,6 posto, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.

Prema područjima KD BiH 2010., desezonirana industrijska proizvodnja u oktobru 2020. godine u odnosu na septembar 2020. godine, u Prerađivačkoj industriji veća je za 0,6 posto. U Vađenju ruda i kamena ostala je na istom nivou, a u Proizvodnji i snabdijevanju/opskrbi električnom energijom i plinom manja je za 4,6 posto.

Na godišnjem nivou, u oktobru 2020. godine, u odnosu na oktobar 2019. godine, industrijska proizvodnja kalendarski prilagođena,u Proizvodnji i snabdijevanju/opskrbi električnom energijom i plinom manja je za 5,6 posto, u Prerađivačkoj industriji za 1,0, a u Vađenju ruda i kamena za 0,5 posto.

Biznis.ba / FENA