BiH

Federalna vlada otvorila račun za platne transakcije Aluminija

Autor: Biznis.ba
Federalna vlada otvorila račun za platne transakcije Aluminija
Federalna vlada danas je privrednom društvu Aluminij d.d. Mostar odobrila otvaranje računa kod UniCredit bank d.d. Mostar, namijenjenog obavljanju platnih transakcija u zemlji i inostranstvu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u Službenim novinama Federacije BiH.

Odluka je pripremljena na osnovu zahtjeva Uprave Aluminija, a s ciljem stvaranja uslova za realizaciju postupka finansijske konsolidacije, baziranim na zaključcima Vlade FBiH od 19. oktobra 2018., te na odlukama o finansijskoj konsolidaciji Aluminija i o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Vlade FBiH za 2018. Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije namijenjenih Aluminiju u svrhu finansiranja tekućeg poslovanja i plaćanja revizorske kuće u iznosu 1.100.000 KM, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Biznis.ba / FENA