BiH

Federalna vlada utvrdila izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit

Autor: Biznis.ba
Federalna vlada utvrdila izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit

Federalna vlada je utvrdila i Parlamentu FBiH po žurnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit.

Jedna od novina je, kako je to saopćeno iz Federalne vlade, brisanje odredbe u važećem Zakonu koja je obavezivala pravne osobe na dostavu finansijskog izvještaja bilansa uspjeha u hard copy, koji su predavali i Poreznoj upravi FBiH i Financijsko-informatičkoj agenciji.

"Cilj je smanjenje administracije za porezne obveznike", saopćeno je iz Federalne vlade.

Porezna uprava FBiH ima pristup bazi podataka FIA, te se smatra kako nije potrebna i dodatna dokumentacija.

"Predložena je i dopuna članka 19. važećeg zakona koji uređuje troškove amortizacije s ciljem sprečavanja većeg troška za pravne osobe i da bi i dalje troškovi zakupa odnosno amortizacije imovine s pravom korištenja bili porezno priznati rashodi", stoji u saopćenju.

Važeći zakon o porezu na dobit je uredio porezno priznavanje rashoda koji nastaju na ime kamata kroz pravilo "istanjene kapitalizacije" od kojeg su izuzete financijske instutucije koje su u momentu predlaganja važećeg zakona bile pod nadzorom Agencije za bankarstvo FBiH i Agencije za nadzor osiguranja FBiH, stoga u tadašnjem tekstu zakona nisu uključena lizing društva. Obzirom da su sad i ova društva pod nadzorom Agencije za bankarstvo FBIH, predloženo je izuzimanje iz ovog poreznog pravila, obzirom da agencije kontroliraju adekvatnost kapitala.

Biznis.ba