BiH

FIPA i Ministarstvo privrede TK suorganizatori radionice o JPP-u

Autor: Biznis.ba
FIPA i Ministarstvo privrede TK suorganizatori radionice o JPP-u

Agencija za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA) i Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona od 30. oktobra do 1. novembra, uz finansijsku podršku programa TAIEX, organiziraju u Sarajevu trodnevnu radionicu o javno-privatnom partnerstvu "Jačanje kapaciteta javnih tijela u pripremi projekata JPP"

S obzirom na to da javno-privatno partnerstvo predstavlja novinu u teoriji i praksi u Bosni i Hercegovini, FIPA i Ministarstvo privrede TK su u junu 2018. aplicirali za dvije aktivnosti u okviru TAIEX tehničke podrške kako bi primjenom ovog instrumenta doprinijeli jačanju kapaciteta javnih tijela u oblasti javno-privatnog partnerstva.

Radionica je namijenjene predstavnicima javnih tijela s kantonalnih i lokalnih nivoa vlasti, koji će raditi na identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju projekata javno-privatnog partnerstva, a na kojoj su predavači predstavnici institucija iz država članica Europske unije.

Radionica će omogućiti predstavnicima javnih tijela da se upoznaju s institucionalnim okvirom i praksom iz oblasti javno-privatnog partnerstva u državama članicama EU, da definiraju preduvjete za identificiranje potencijalnih projekata, učestvuju u procesu pripreme i provedbe projekata JPP-a, razvijaju modele za praćenje JPP projekata, analiziraju i predlažu potencijalne JPP projekte i slično.

S obzirom na to da je povećan interes stranih investitora za ulaganje u JPP projekte u BiH, te da je samo tek nekoliko takvih projekata do sada realizirano, nadamo se da će ova radionica doprinijeti povećanju broja JPP projekata, a samim tim i investicija, kako stranih tako i domaćih, saopćeno je iz FIPA-e.

(FENA)