BiH

Gasifikacija na Aneksu i u Dobroševićima: Nedostaje još 95.000 KM

Autor: Biznis.ba
Gasifikacija na Aneksu i u Dobroševićima: Nedostaje još 95.000 KM
Sastanku je prisustvovao i prof. dr. Ifet Mahmutović, vijećnik u Općinskom vijeću Novi Grad Sarajevo, a razgovarano je o mogućnostima sufinansiranja projekata gasifikacije dijelova novogradskih naselja Aneks i Dobroševića. Općina Novi Grad Sarajevo obezbijedila je 170.000 KM, a za ukupan projekat nedostaje još 95.000 KM.

Ministrica Đapo iskazala je interes za podršku projektima koji su od velikog značaja za zaštitu okoliša, te je dala uvjerenja da će inicijativu za sufinansiranje projekata Općine Novi Grad uputiti Vladi FBiH na razmatranje i usvajanje, kako bi se osigurala nedostajuća sredstva za implementaciju navedenih projekata.

Općina Novi Grad već nekoliko godina u kontinuitetu izdvaja sredstva za izgradnju gasne mreže na svom području. Početkom ove godine sa KJKP Sarajevogas potpisan je protokol o saradnji na izgradnji primarne gasne mreže u ulici Dobroševićka i distributivne gasne mreže u ulicama 14. juni u jednom od najvećih novogradskih naselja Dobroševići i ulici Harisa Kurtovića u naselju Aneks.

Potpisan je ugovor sa izvođačem radova i u toku su pripreme za izgradnju 2.365 metara gasne mreže čime će se steći preduslovi za gasifikaciju šireg područja gusto naseljenih dijelova Novog Grada koja gravitiraju primarnom vodu naselja Dobroševići.

Naselja Dobroševići i Aneks su u ekspanziji razvoja, i nemaju drugu mogućnost za zagrijavanje objekata osim korištenja čvrstih goriva. Realizacijom ovih projekata stvorit će se mogućnosti za priključenje velikog broja stambenih objekata ovog područja na gasnu mrežu i korištenja ekološki prihvatljivog prirodnog gasa čime će se doprinijeti zaštiti okoliša i zdravlja ljudi, saopćeno je iz Općine Novi Grad.

Biznis.ba