Ovo su detalji

Građani BiH bi u ovoj godini trebali dobiti digitalni novčanik

Autor: Biznis.ba
Građani BiH bi u ovoj godini trebali dobiti digitalni novčanik
Foto: Unsplash

Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA BiH) Almir Badnjević najavio je da će građani Bosne i Hercegovine do kraja godine dobiti digitalni novčanik.

On je istakao da je objavljena nova eIDAS 2.0. regulativa koja se odnosi na koncept digitalnog novčanika (Digital ID wallet), namijenjenog kao sredstvo za prošireno korištenje digitalnog identiteta.

"EU parlament potiče sve države da digitalni novčanik bude dobrovoljan i besplatan, sa mogućnostima kao što su transparentnost transakcija i opcije zaštite privatnosti, a koncept digitalnog novčanika uključuje i 'kvalificirane elektroničke potpise' za korisnike istog i naravno sve bez diskriminacije onih koji se odluče ne koristiti ovim novčanikom."

Posmatrano s tehničkog aspekta, nastavlja, eIDAS 2.0 predviđa korištenje samostalnog suverenog identiteta (eng. Self-sovereign identity – SSI), koji stavlja potpunu kontrolu nad svim identifikacijskim informacijama (podacima) u ruke krajnjih korisnika (vlasnika podataka). SSI (Self-Sovereign Identity) omogućava korisnicima kontrolu nad vlastitim podacima kroz decentralizovane digitalne identifikatore (DID), koji donose prednosti poput jedinstvenosti, decentralizacije, kriptografske sigurnosti, kontrole nad podacima i interoperabilnosti.

"Ovaj pristup rješava probleme privatnosti i sigurnosti u digitalnom okruženju. Države članice EU imaju 24 mjeseca za usklađivanje s ovom regulativom i implementaciju digitalnog novčanika na nacionalnom nivou", dodaje Badnjevac.

Zvuči nevjerovatno, zaključuje, ali Bosna i Hercegovina će sasvim sigurno biti jedan od lidera u oblasti digitalnog novčanika, a IDDEEA BIH će već do kraja ove godine implementirati digitalni novčanik za sve građane Bosne i Hercegovine. Nadam se da će i Vijeće ministara pratiti dinamiku, te usvojiti novi zakon o elektronskom potpisu u skladu sa tek objavljenom eIDAS 2.0 regulativom.