BiH

Hajjar: Fokus BiH i regiona mora biti na podsticanju investicija

Autor: Biznis.ba
Hajjar: Fokus BiH i regiona mora biti na podsticanju investicija

Predsjednik Islamske razvojne banke Bandar Hajjar na otvaranju Sarajevo Business Foruma kazao je da ovaj događaj nije samo skup hiljada akreditiranih ljudi iz Evrope i svijeta nego se zaista i planira realizacija investiranja. Čovjek koji je na čelu najveće finansijske institucije islamskog svijeta, čiji je kapital veći od 150 milijardi američkih dolara, za Oslobođenje je govorio o značaju Sarajevo Business Foruma, ekonomskom stanju BiH, prilikama za investiranje.

S obzirom na to da ovo nije Vaša prva posjeta Sarajevo Business Forumu, kakve utiske nosite sa prethodnih foruma?

- Izuzetan kvalitet i razvoj Sarajevo Bussines Foruma svake godine, koji stvara sjajnu medijsku dinamiku koja odjekuje kako na regionalnom, tako i na međunarodnom nivou, čini je važnom platformom u kojoj IDB grupa svake godine želi da učestvuje. Ovo je moje drugo uzastopno učešće na ovom forumu (u svojstvu predsjednika grupe IDB) i želim da iskažem iskrenu zahvalnost predsjedavajućem Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakiru Izetbegoviću i članovima Predsjedništva BiH Mladenu Ivaniću i Draganu Čoviću za domaćinstvo na SBF-u.

Plodovi mjera

Visok nivo organizacije koji sam ovog puta primijetio potvrđuju da je SBF postao najveći i najvažniji poslovni događaj u regionu. To je forum koji spaja državne sa poslovnim liderima širom svijeta. Očekuje se da će Forum privući nove investicione prilike za BiH.

Zemlje u tranziciji pokušavaju napraviti obrazac za ekonomski razvoj, stvarati nova radna mjesta, razgranati izvore prihoda, proširiti ekonomsku bazu i poboljšati investicionu klimu, ali im je potreban mehanizam za jačanje ekonomija kroz inovativan način finansiranja.

Kakva je saradnja Islamske razvojne banke i BiH do sada i da li je bilo nekih ulaganja?

- Istaknuto partnerstvo između BiH i IDB Grupe nije rođeno na ovom događaju, ono traje godinama. IDB Grupa je osnivački partner BBI banke. Banka takođe ima čast da doprinosi provedbi nekoliko projekata u BiH, poput olakšica koje BBI banka nudi za finansiranje bh. poljoprivrednika, tu je i Waqf projekat, te program stipendiranja za 64 studenta inžinjeringa, medicine i farmacije, od kojih je 46 već diplomiralo.

Osim toga, IDB Grupa je među ključnim sponzorima SBF-a od njegovog osnivanja 2010. godine i ponosni smo što je on postao uticajni regionalni forum za privlačenje globalnih investicija.

Vidjeli smo plodove ozbiljnih mjera i reformi koje je Vlada BiH primijenila s ciljem promovisanja investiranja, uključujući i usvajanje zakona i propisa koji su potrebni kako bi se osigurala povoljna klima za investiranje. IDB Grupa podržava ove mjere i ostaje posvećena u nastojanjima da pomogne poboljšanju društveno-ekonomskog razvoja BiH.

IDB takođe želi da podrži sve mjere i inicijative koje će pomoći izgradnji trgovinskih i ekonomskih mostova između zemalja članica IDB-a i BiH.

Na SBF-u se posljednjih godina predstavljaju cijela regija i njeni potencijali. Koji su to najveći potencijali regiona, prema Vašem mišljenju, koji bi mogli privući investitore?

- Zemlje jugoistočne Evrope, a posebno Bosna i Hercegovina, ispunjavaju sve uslove i zahtjeve za ostvarivanje rasta, pod uslovom da se fokusiraju na diversifikaciju ekonomske baze i podsticanje investiranja.

Prvi strateški izazov je integracija regiona u globalne lance vrijednosti. Svjesni smo da u procesu ekonomskog rasta, region i dalje učestvuje u globalnom poretku vrijednosti i to u sektorima kao što su energetika, hidropotencijali, teška i laka, te drvna industrija.

Vjerujem da je njegovanje ekonomskog rasta kroz partnerstva u BiH, kao i u zemljama članicama IDB-a, najbolji put ka ekonomskom prosperitetu. Nauka, tehnologija i inovacije nude više rješenja nego ikada ranije, a za tim rješenjima nikada nije postojala veća potreba. Vjerujemo da ako se ljudima daju alati za izgradnju održive budućnosti za njih same, njihove zajednice i njihove zemlje, to bi im omogućilo da ispune svoj potencijal.

Kako biste ocijenili poslovno okruženje u BiH, šta stranim investitorima predstavlja najveći problem, a u čemu vide olakšice?

- Mnoge zemlje su u kratkom vremenskom periodu uspjele postići ekspanziju kada je riječ o investiranju. Pod tim mislim konkretno na BiH. Otvorenost, dobro vodstvo i prirodni resursi predstavljaju važan dio povoljne investicione klime u ovoj mladoj zemlji.

Sretni smo što možemo zapaziti da je BiH na višem - srednjem nivou po visini prihoda i da je napravila velike pomake od sredine 1990-ih. Sada je aktiviran i Program ekonomskih reformi (ERP) 2017-2019, koji sadrži srednjoročni okvir makroekonomske i fiskalne politike, a koji uključuje sveobuhvatni program strukturalnih reformi čiji je cilj podsticanje rasta i konkurentnosti zemlje.

Islamsko bankarstvo u BiH još je u razvoju. Kako biste Vi ocijenili stanje u BiH u odnosu na neke druge zemlje i ima li BiH mogućnosti za širenje u ovoj oblasti?

- Grupa IDB već dugi niz godina njeguje partnerstvo sa BiH, koja je osnovni partner BBI banke. BBI je prva i jedina banka Islamske finansijske banke u jugoistočnoj Evropi sa 31 ekspoziturom. Ovo je jako dobar start za ukorjenjivanje islamskog finansiranja u regionu, kroz koji se na ovom prostoru osiguravaju i neophodna znanja i stručnost u ovoj oblasti.

Ekonomski mostovi

IDB Grupa će podržati sve mjere i inicijative koje će pomoći izgradnji trgovinskih i ekonomskih mostova između zemalja članica IDB-a i BiH, kao i olakšati investiranje i trgovinu.

Konferencije kao što je SBF su dobre za spajanje privrednika i predstavnika vlasti, ali koliko one stvarno mogu doprinijeti tome da dođe do konkretnih dogovora i realizacije nekih investicija?

- Resurse koje je BiH nudila za uspjeh SBF-a od njegovog pokretanja 2010. godine, uz učešće ugledne grupe privrednika i investicionih institucija iz zaljevskih država, Azije i Evrope, imaće veliki uticaj na ubrzanje socio-ekonomskog i kulturnog razvoja u regionu uopšte, a posebno u BiH.

U tom kontekstu, Islamska razvojna banka cijeni ulogu BiH u podršci inicijativama koje imaju za cilj ispunjavanje njene uloge u socio-ekonomskom i kulturnom razvoju zemalja članica i muslimanskih zajednica u zemljama koje nisu članice.

Mi iz IDB-a smo ponosni na SBF i rado doprinosimo prosperitetu regiona organizovanjem ovakvih istaknutih događaja. Takođe smo zadovoljni što doprinosimo ostvarivanju konačnog cilja Foruma - privlačenje investicija prvenstveno u BiH, te u zemlje jugoistočne Evrope i učvršćivanju veza između privrednika u regionu i zemalja članica IDB-a, posebno arapskog zaliva i azijskih država.

Želimo da SBF u budućnosti postane jedinstveni svjetski ekonomski skup za pregovaranje i afirmisanje poslova i pokretanje inovativnih ekonomskih inicijativa.

57 zemalja su članice IDB-a. Postoji li mogućnost da BiH postane članica i koje je uslove potrebno ispuniti?

- BiH je članica posmatrača od 1994. godine. Kako bi BiH postala članica, ona bi prvo morala postati punopravna članica Organizacije islamske zajednice (OIC). Ubijeđen sam da, ukoliko bi BiH poslala takvu aplikaciju, ona bila u potpunosti podržana od zemalja članica. Ukoliko bi BiH postala članica, IBD bi prilagodio pravila kako bi BiH profitirala.

Biznis.ba / Oslobođenje