Prenosimo

Hasanović: Potrebna je modernizacija poreske administracije u BiH

Autor: Biznis.ba
Hasanović: Potrebna je modernizacija poreske administracije u BiH
Foto: Muhamed Hasanović

Trenutna ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini je izazovna, posebno zbog dugotrajnih političkih, institucionalnih i ekonomskih problema.

Poručio je ovo u razgovoru za Vijesti.ba zamjenik ministra finansija i trezora BiH Muhamed Hasanović..

- Zemlja se suočava s niskim ekonomskim rastom, velikom stopom nezaposlenosti, korupcijom, nedostatkom stranih investicija i slabom fiskalnom disciplinom. Ključni izazovi uključuju potrebu za strukturalnim reformama, jačanje poslovnog okruženja, povećanje efikasnosti javnog sektora i poboljšanje transparentnosti u upravljanju javnim finansijama, kaže Hasanović.

Dodaje da je rast GDP-a BiH u 2023. godini iznosio 1,6%, što ne predstavlja veliki rast, ali ako uporedimo našu ekonomiju sa ekonomijama mnogo jačih i stabilnijih zemalja u Europi, možemo biti zadovoljni, s obzirom da smo zabilježili rast i da nismo ušli u stanje recesije, za razliku od npr. Njemačke koja bilježi period recesije.

- Također, bitno je naglasiti da smo u 2023. godini zabilježili rast izvoza za 2,7%, dok je rast investicija bio 6,9%. Bitno je istaći da je u 2023. godini za 4,3% manje nezaposlenih, a da je prosječna neto plata porasla za 15,3%. Projekcije su da će inflacija u 2024. godini iznositi 2%, što znači da će doći do usporavanja u odnosu na 2023. godinu. Mi se već neko vrijeme borimo sa inflatornom krizom i mislim da smo prošli vrhunac toga svega. Borba sa inflacijom i mehanizmi koji se koriste su isključivo za usporavanje inflacije, koji nemaju kontra efekat na rast GDP-a. Nama kao državi treba rast GDP-a od 5-6% godišnje kako bi uhvatili priključak za razvijenim zemljama, smatra Hasanović.

On predlaže jačanje fiskalne politike kroz implementaciju mjera za smanjenje javnog duga, povećanje transparentnosti u trošenju javnih sredstava i poboljšanje efikasnosti poreznog sistema.

- Smatram da treba unaprijediti transparentnost u upravljanju javnim finansijama kroz redovno objavljivanje informacija o budžetu, javnom dugu i trošenju javnih sredstava. Želim ukazati na implementaciju mjera za smanjenje budžetskog deficita i javnog duga, kako bi se osigurala dugoročna fiskalna održivost, te smatram da fokus treba biti na racionalizaciji javne potrošnje kroz evaluaciju i optimizaciju troškova u javnom sektoru, a sve u cilju efikasnijeg korištenja javnih sredstava. Jako važan faktor je modernizacija poreske administracije i jačanje nadzora nad neplaćanjem poreza, što bi dovelo do poboljšanja naplate poreza, navodi Hasanović i dodaje:

- Bitno je da stvaramo i povoljno poslovno okruženje koje će privući brojne domaće i strane investitore, što će doprinijeti rastu ekonomije i povećanju fiskalnih prihoda. Cilj treba biti osnaživanje fiskalne politike i efikasno upravljanje javnim finansijama, kako bi se osigurala stabilnost i održivi ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini.