Uoči GS1 konferencije

Igor Zorko za Biznis: Ovo su koraci za uspješnu digitalnu transformaciju BiH

Autor: Biznis.ba
Igor Zorko za Biznis: Ovo su koraci za uspješnu digitalnu transformaciju BiH
Foto: Biznis.ba

Igor Zorko razgovarao je za Biznis.ba uoči GS1 konferencije. 

Zorko: U BiH bilježimo pozitivne promjene u području digitalnog razvoja kompanija. No, s druge strane, država nedovoljno prati promjene

U trenutku kada se digitalna transformacija nameće kao imperativ, od izuzetne korisiti će biti pratiti konferenciju "Digitalna ekspanzija: Put BiH u bespapirno poslovanje". Konferencija će se održati 30. maja u Hotelu Hills u Sarajevu, okupljajući poslovne lidere, stručnjake, i poduzetnike kako bi istražili mogućnosti i korake prema digitalnoj budućnosti Bosne i Hercegovine.

Svoje znanje i iskustvo iz ove oblasti u razgovoru za Biznis.ba podijelio je čovjek koji je bio jedan od ključnih na putu digitalne transformacije Slovenije – Igor Zorko.

Kao jedan od učesnika digitalne transformacije u Sloveniji, i potpredsjednik Komore Slovenije, možete li nam reći nešto više o vašem iskustvu u implementaciji e-računa i drugih digitalnih alata u poslovanju u Sloveniji? Ukratko kako je sve počelo, da li je postojala neka strategija i ko je inicirao tu strategiju?

Zorko: Slovenija je 2001. godine usvojila Zakon o e-poslovanju na osnovu slovenskih smjernica za digitalizaciju slovenske privrede, društva i javnog sektora. E-račun je bio jedan od ključnih koraka u tom procesu. Slovenija je bila pionir u EU na tom području. Strategija i plan rada su bili podržani od strane slovenske vlade i koordinirani u suradnji s Gospodarskom zbornicom Slovenije. U sklopu ove strategije, posebna pažnja posvećena je implementaciji bespapirnog poslovanja i e-računa koji su omogućili poduzećima brže i transparentnije poslovanje, korištenje naprednijih financijskih instrumenata, brže plaćanje, smanjenje grešaka u procesu od izdavanja do plaćanja računa, te bolju suradnju privrede sa javnim sektorom. Osim toga, stavljen je naglasak na definiranje standarda, uvođenje digitalnih alata, širenje digitalnih vještina među zaposlenicima, što je dodatno ojačalo slovenska poduzeća na međunarodnom tržištu. Ostvaren je nacionalni ekosistem svih sudionika u procesu sa istim ciljem optimizacije i digitalizacije rada s e-računima. U tom smislu, Slovenija je mnogo bolja od drugih EU država.

Koliko je važna digitalna transformacija za slovenske kompanije i kako su se one prilagodile promjenama u poslovnom okruženju?

Zorko: Digitalna transformacija je ključna za transformaciju poslovanja i izuzetno je važna za slovenska poduzeća jer omogućuje povećanje konkurentnosti, učinkovitosti i prilagodljivosti promjenama na tržištu. Uvođenje e-računa samo je jedan primjer kako digitalizacija olakšava poslovanje, smanjuje troškove i povećava transparentnost. Uvijek naglašavam da moramo zajedno poticati pametna i racionalna stalna ulaganja u digitalizaciju te time povećati uspješnost poduzeća u vidu kriza i promjena na tržištu. Slovenija ima tradiciju digitalnih strategija od 2000. godine, zbog čega ima više digitalizacijskih strategija koje su pripremljene za različite segmente društva i privrede. Usklađivanje tih ciljeva i pristupa putem otvorenih foruma, koje podržava Slovenska digitalna koalicija uz podršku EU, ključno je za uspjeh. Implementacija digitalizacije također zahtijeva dovoljno stručnjaka i pravovremeno ulaganje u digitalne kompetencije, rješenja i infrastrukturu, što je trenutno jedna od glavnih prepreka za brži napredak.

Šta mislite o značaju regionalne saradnje i razmjene iskustava u procesu digitalne transformacije, s obzirom na vaše iskustvo? Šta Vi možete ponuditi bh. tržištu ?

Zorko: Regionalna suradnja već je prisutna jer digitalnih granica nema. Kompanije moraju poštovati zakone svih zemalja (EU i BiH) u kojima posluju i tamo imaju partnere. Razmjena iskustava između država izuzetno je važna jer omogućava širenje dobrih praksi i zajedničko rješavanje izazova. Naše iskustvo i naše greške mogu biti korisne za regiju i BiH, posebno u kontekstu implementacije digitalne regulative, standarda i procesa. Važno je da se države u regiji međusobno koordiniraju, podržavaju i surađuju na polju digitalizacije. Pored toga, snažno regionalno partnerstvo može značajno unaprijediti i olakšati međunarodno poslovanje, posebno u aspektima prekograničnog poslovanja. To omogućava smanjenje troškova transformacije, učinkovitije upravljanje lancima opskrbe, lakši pristup novim tržištima i bolju prilagodbu globalnim ekonomskim trendovima. Stoga je važno da se digitalne strategije i implementacija ne provode isključivo s nacionalnih perspektiva, već uključivanjem transformacije regije. Zbog toga je bitno da se uključe i elementi koji će podržati i olakšati međunarodne i prekogranične poslovne aktivnosti.

I ove godine ste gost na GS1 Konferenciji. GS1 Konferencija fokusira se na digitalnu transformaciju u Bosni i Hercegovini. Kako biste ocijenili trenutno stanje digitalizacije u BiH i koje biste korake preporučili kako bi se postigao napredak?

Zorko: BiH se nalazi u vrlo kritičnoj fazi razvoja jer se priprema za ulazak u EU, a istovremeno se EU mijenja i uvodi ogroman broj digitalnih propisa, standarda i mjera za jedinstveno digitalno tržište EU. Dakle, mora se prilagoditi svojim specifikacijama i tisućama promjena u EU i susjednim ne-EU zemljama.

U BiH bilježimo pozitivne promjene u području digitalnog razvoja kompanija. No, s druge strane, država nedovoljno prati promjene i zahtjeve digitalnog razvoja i regulative. Predlažem sljedeće korake za uspješnu digitalnu transformaciju:

Prilagodba EU regulativi i digitalnim EU standardima.

Intenziviranje obrazovanja i osposobljavanja u digitalnim vještinama kako bi se društvo i zaposleni prilagodili novim digitalnim izazovima i tehnologijama.

Povećanje ulaganja u nacionalnu IT infrastrukturu kako bi se osigurali digitalni javni servisi, digitalna regulativa i stručni kapaciteti.

Poticanje digitalnog razvoja i suradnje javnog i privatnog sektora kako bi se uskladile potrebe tržišta s digitalnom transformacijom.

Uspostava bolje suradnje i projekata između slovenskih i BiH poduzeća i država, koristeći iskustva i znanja iz Slovenije za podršku digitalnim inicijativama u BiH.

Gospodarska zbornica Slovenije, kao i njezine članice, spremne su podržati BiH i pomoći u podršci ovih koraka, dijeleći svoje bogato iskustvo i pružajući tehničku podršku, čime se dodatno jača međunarodna suradnja u digitalnoj transformaciji.

Koje su ključne prednosti implementacije e-računa na nivou države ili bar entiteta i kako bi to moglo doprinijeti poslovanju BiH?

Zorko: Implementacija e-računa na razini države ili entiteta u svim državama značajno doprinosi integraciji privrede i država, poboljšava efikasnost i transparentnost poslovanja. Ne samo da bi to ubrzalo transakcije između kompanija, već bi smanjilo nivo finansijske nediscipline. E-računi omogućavaju brže procesiranje plaćanja i smanjenje troškova papirologije, što dovodi do značajnih ušteda za kompanije. Također, elektronsko izdavanje računa poboljšava preciznost podataka i smanjuje greške koje se često događaju kod ručnog unosa podataka. Uvođenje e-računa također promoviše okolišno odgovorno poslovanje smanjenjem potrebe za papirom, što doprinosi održivim poslovnim praksama.

Na 8. GS1 Konferenciji u Bosni i Hercegovini, sudionici će imati priliku čuti vaše iskustvo i savjete. Koje poruke biste željeli prenijeti sudionicima konferencije?

Zorko: Digitalizacija nije samo tehnološka nadgradnja, već fundamentalna promjena u načinu na koji poslujemo, komuniciramo i gradimo ekonomiju. Moramo prepoznati važnost saradnje i zajedničkog ulaganja u digitalne tehnologije kako bismo postigli značajan napredak. Koristite ovu konferenciju kao platformu za učenje, dijeljenje i umrežavanje, kako bi vaša poduzeća mogla napredovati u digitalnom dobu. Neka ova konferencija bude vaša polazna tačka za izgradnju povjerenja u transformaciju koja vodi održivoj i inovativnoj budućnosti.

Možete li na neki način građanima BIH pojasniti šta bi za njih u konkretnom smislu značila digitalna transformacija i kakve olakšice već sada imamu građani ali i privredna društva u Sloveniji?

Zorko: Digitalna transformacija donijela bi brojne olakšice građanima BiH i veću traparentnost rada države, kao što su brže, jednostavnije i bolje dostupne javne usluge, omogućilo bolji uvid i kontrolu javnih organa, te poboljšanje opće kvalitete života. DIgitalno kompetentni građani imaju veće šanse za zapošljavanje i rad u uspešnim EU kompanijama i u prosjeku imaju 20% veća primanja.

Konačno, možete li nam reći šta vas je najviše impresioniralo u vezi s GS1 Konferencijom i zašto biste preporučili sudjelovanje u njoj?

Zorko: GS1 konferencija je impresivna zbog svoje širine tema i fokusa na digitalnu transformaciju i posvećenost razmjeni znanja između zemalja. Ove godine, GS1 konferencija se fokusira na put BiH ka poslovanju bez papira. Ovo je tema koja dotiče sve dijelove društva i sve entitete, a može povezati i rušiti zidove između dionika u regiji.

Preporučujem prisustvo jer nudi vrijedne uvide i mogućnosti umrežavanja.