BiH

Inić: Strategija ne oslikava pravo stanje ruralnog i razvoja sela

Autor: Biznis.ba
Inić: Strategija ne oslikava pravo stanje ruralnog i razvoja sela

Udruženje Green Council okupilo je danas u Sarajevu predstavnike poljoprivrednih udruženja, institucija raznih nivoa vlasti, nevladinih organizacija, na sastanku o viziji razvoja sektora ruralnog razvoja u BiH, koji je važan u procesima eurointegracija.

Predsjednica Udruženja Green Council Sanela Klarić kazala je novinarima prije sastanka da Strategija ruralnog razvoja BiH (2018 - 2021.) metodološki nije valjano urađena, a po sadržaju više liči na poljoprivrednu nego li na strategiju ruralnog razvoja.

Dodaje da će zaključci sa današnjeg sastanka biti pretočeni u dokument koji bi trebalo da pomogne u procesu planiranja naredne strategije (za period od 2021.) kao i njene implementacije.

- Sretni smo što mi, kao eksperti koji nisu bili uključeni u izradu te strategije, možemo razmijeniti svoje analize tog dokumenta sa ostalim sudionicima skupa, diskutirati. Naša mišljanja ćemo pretočiti u dokument koji bi trebalo da pomogne u procesu planiranja buduće strategije za koju mislimo da će biti mnogo bolja od ove koja je donesena u januaru ove godine na period od tri godine - naglasila je.

Nezavisni ekspert Ivica Sivrić iz Regionalne razvoje agencije REDAH kaže da nevladin sektor i današnjim skupom ukazuje na problematiku u oblasti ruralnog razvoja u BiH, a za Strategiju kaže da nije adekvatna niti zadovoljavajuća.

Mišljenja je da se mora više uvažavati mišljenje svih aktera iz javnog, privatnog i nevladinog sektora, da bi strateški dokumenti bili što bliži potrebama i realni za implementaciju i realizaciju.

Za poljoprivrednika iz Dervente i predstavnika Saveza za ruralni razvoj BiH Slavka Inića Strategija ne oslikava pravo stanje ruralnog i razvoja sela i „očito nije prošla proceduru kod onih ljudi kojima je i namijenjena“.

- Treba nešto konkretno uraditi, razgovarati sa poljoprivrednicima kao nosiocima ruralnog razvoja, vidjeti njihove probleme, kao i zaustaviti odliv stanovništva. Vjerujem da BiH ima stručan kadar i mnogo mogućnosti da razvija ruralni razvoj, jer od toga zavisi sve - kaže Inić, koji ima i jednu manju farmu, u pitanju je organska proizvodnja. Mišljenja je da je potrebno uložiti samo malo više napora da se na pravi način iskoristi sve bogatstvo sa kojim raspolaže BiH.

Današnji skup dio je projekta "Politike okoliša koje nose ekonomski razvoj BiH", koji se realizira uz finansijsku podršku Hainrich Bolle fondacije u BiH.

Biznis.ba / FENA