BiH

Iznos specifične trošarine na cigarete ostaje na razini 2019.

Autor: Biznis.ba
Iznos specifične trošarine na cigarete ostaje na razini 2019.

Upravni odbor Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH (UO UINO) usvojio je danas Odluku o minimalnoj i specifičnoj trošarini na cigarete, čime iznos specifične trošarine ostaje na razini 2019 godine a čime se završava proces harmonizacije trošarinskog opterećenja s propisanim zakonskim minimumom.

Nakon sjednice u Mostaru saopćeno je da je usvojena i Odluka o količinama dizel goriva na koje se ne plaća cestarina za 2020. godinu, koje predstavljaju redovito oslobađanje od plaćanja cestarine na dizel gorivo koje se koristi za potrebe rudnika, termoelektrana i željeznica.

Prihvaćena je i odluka o visini kompenzatorne kamate za prvo polugodište 2020. godine (1.januara do 30.juna 2020.) i ona na godišnjoj razini iznosi 12 posto.

UO UINO dao je pozitivno mišljenje na Odluku o usuglašavanju i utvrđivanju carinske tarife i carinske politike za 2020. godinu.

Na današnjoj sjednici razmatrano je više informacija među kojima i Informacija o odgađanju izvršenja rješenja od strane Suda BiH.

UO UINO nije usvojio Odluku o određivanju privremenih koeficijenata raspodjele, niti o poravnanjima.

Biznis.ba / FENA