BiH

Kahriman: Naši korisnici mogu očekivati deset puta brže usluge sa 4G+ mrežom

Autor: Biznis.ba
Kahriman: Naši korisnici mogu očekivati deset puta brže usluge sa 4G+ mrežom

Od 1. aprila do kraja juna smo za naše korisnike, koji izaberu neki od novih paketa iz ponude BH Telecoma, obezbjedili besplatnu zamjenu njihove postojeće SIM kartice za USIM karticu. Također, besplatnu zamjenu SIM kartice mogu ostvariti i svi korisnici Moj izbor/Top Tim/Biz izbor usluga koji u promotivnom periodu podnesu zahtjev za zamjenu SIM kartice.

Sedin Kahriman v.d. generalni direktor BH Telecoma za "Slobodnu Bosnu" kaže da je uvođenje 4G+ mreže važan korak u sustizanju svjetskih trendova, i da će korisnicima mobilnih usluga BH Telecoma omogućiti pristupne brzine internetu u prosjeku i 10 puta veće u odnosu na 3G mrežu.

Naglašava je da je vizija BH Telecoma jasna: "Osiguranjem vrhunskog korisničkog iskustva ostati prvi izbor na tržištu IKT rješenja i usluga i kontinuirano doprinositi razvoju digitalnog društva u BiH. Ove aktivnosti su dio velike transformacije BH Telecoma u digitalnog servis provajdera (DSP)".

Gospodine Kahriman, koju brzinu 4G+ mreže korisnici BH Telecomovih usluga mogu očekivati?

"4G+ mreža BH Telecoma, putem koje će korisnici moći koristiti usluge mobilnog interneta, sadrži niz naprednih tehnika koje omogućavaju brzine na jednoj mobilnoj ćeliji od 150 do 450 Mbps. U praksi, brzine koje će korisnici moći ostvariti zavise od nekoliko faktora kao što su: mogućnosti mobilnih aparata (klasa mobitela), broja istovremenih korisnika na određenom području, kvalitetom pokrivenosti područja LTE signalom, uslovima propagacije signala između i sl. S tim u vezi, prosječne brzine koje korisnici mogu očekivati su do deset puta brže od 3G mreže".

Koja je brzina prijenosa podataka, pokrivenost, kvalitet usluge u zatvorenim prostorima?

"Mobilna mreža je inicijalno namjenjena za korisnike u pokretu te je fokus svakog operatera obezbjediti kvalitetnu uslugu upravo na otvorenim prostorima gdje se korisnici kreću ili u zatvorenim javnim prostorima gdje korisnici imaju potrebu da borave i pri tome da budu mobilni (tržni centri, kulturno sportski centri, poslovni objekti i sl.). Naravno, i svi rezidencijalni korisnici će moći koristiti usluge LTE-a odnosno usluge mobilnog interneta kao i do sada, s tim da kvalitet ove usluge zavisi od strukture odnosno konstrukcije objekta, načina izgradnje i sl."

Koje cijene korisnici mogu očekivati, s obzirom da će se mnogo brže moći iskoristiti promet podataka (upload i download)?

"Mi smo nedavno, tačnije od 1.aprila na tržište lansirali novu ponudu mobilnih paketa koji su značajno obogaćeni sadržajem, a naročito mobilnim internetom. Uz to, cijene su još povoljnije nego što su bile. Korisnicima nudimo veliki izbor paketa i u svakom paketu veliki izbor opcija koje korisnik može izabrati po svojim potrebama i interesima, tako da svako može pronaći odgovarajući paket za sebe. Ovdje moramo naglasiti da iako su paket lansirani nedavno, reakcije sa tržišta su vrlo pozitivne i više nego ohrabrujuće, a korisnici su prepoznali da se BH Telecom ponaša kao lider i nameće nove trendove u korištenju mobilnog interneta na našem tržištu, po uzoru na evropsko tržište".

Hoće li postojati varijanta kao zamjena za kućni Internet na područjima gdje zemaljska infrastruktura nije dovedena?

"BH Telecom svakako razmatra i testira takva rješenja, te je za očekivati u narednom periodu ponudu brzog kućnog Interneta i ponude TV sadržaja korištenjem 4G+ mreže".

Da li za korištenje 4G usluge korisnici BH Telecoma moraju promijeniti SIM karticu?

"Da, za korištenje 4G mreže korisnik mora imati USIM karticu i naravno uređaj, odnosno telefon koji podržava korištenje 4G mreže. Zamjenu SIM kartice za USIM korisnici mogu izvršiti na bilo kojem od prodajnih mjesta BH Telecoma. Od 1. aprila do kraja juna smo za naše korisnike, koji izaberu neki od novih paketa iz ponude BH Telecoma, obezbjedili besplatnu zamjenu njihove postojeće SIM kartice za USIM karticu. Također, besplatnu zamjenu SIM kartice mogu ostvariti i svi korisnici Moj izbor/Top Tim/Biz izbor usluga koji u promotivnom periodu podnesu zahtjev za zamjenu SIM kartice. Po Cjenovniku, zamjena SIM kartice košta 5 KM za korisnike koji nisu u gore navedenim kategorijama".

Kako provjeriti da li korisnici eventualno već imaju USIM karticu koja podržava 4G?

"Korisnici koji već koriste USIM karticu, na svojim mobilnim uređajima u gornjem lijevom uglu imaju oznaku kada se nalaze u opsegu 4G mreže".

Da li će 4G usluga biti dostupna svim korisnicima BH Telecoma, neovisno o pre-paid/post-paid statusu?

"U testnoj i komercijalnoj fazi BH Telecom je svim svojim korisnicima omogućio korištenje 4G+ mreže. S obzirom da implementacija podrazumijeva fazno pokrivanje čitavog područja BiH, u završnim fazama implementacije će se omogućiti korištenja pod određenim uslovima".

Da li će biti ograničenja brzine ovisno o pretplatničkom paketu?

"Kako sam već odgovorio na prethodno pitanje, nakon značajnijeg pokrivanja teritorije BiH, sa 4G+ signalom, odredit ćemo uslove korištenja usluge".

Koje tačno frekvencije, odnosno kanale će koristiti BH Telecom za 4G(+) mrežu s obzirom na nedovršenu digitalizaciju i gašenje analognog TV signala?

"Za korištenje usluga mobilne mreže, BH Telecom-u je prema Dozvoli za korištenje radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sistema izdate od strane RAK-a na principu tehnološke neutralnosti, dodjeljeno korištenje odgovarajućih frekventnih blokova iz sljedećih frekvencijskih opsega:

- opseg B20; 800MHz; Digital Dividend (EU)

- opseg B8; 900MHz; Extended GSM

- opseg B3; 1800MHz; DCS

- opseg B1; 2100MHz; IMT

- opseg B7; 2600MHz; IMT-E

U početku će se za potrebe 4G+ mreže koristiti blokovi frekvencija iz opsega B20 (800MHz) i opsega B3 (1800MHz), da bi se vremenom po potrebi uveli i ostali opsezi, prevashodno B7 (2600MHz) i B1 (2100MHz)".

S obzirom da neke zemlje iz našeg okruženja već testiraju 5G mrežu, kakve su vaše procjene isplativosti investicije u 4G(+) tehnologiju imajući u vidu skraćeni period eksploatacije usluge?

"4G+ mreže je potrebna osnova za uvođenje 5G mobilnih mreža, tako da investiranje u 4G+ mrežu djelimično se odnosi i na ulaganja u 5G mrežu. BH Telecom kontinuirano prati razvoj mobilnih tehnologija, te u ovisnosti od različitih faktora kojima se određuje potreba za 5G tehnologijom, planirat će se uvođenje iste. Vizija i misija BH Telecoma određuje kompaniju da kontinuirano prati razvoj i investira u nove tehnologije, tako da će BH Telecom pravovremeno odgovoriti zahtjevima tržišta, regulative i trendova".

Biznis.ba / SB