Strategije i planovi

Kalamujić i Delić o procesu popisa pokretne i nepokretne imovine Kantona Sarajevo

Autor: Biznis.ba
Kalamujić i Delić o procesu popisa pokretne i nepokretne imovine Kantona Sarajevo
Vlada KS

Ministar finansija Kantona Sarajevo Afan Kalamujić i direktorica Uprave za geodetsko i imovinsko-pravne poslove KS Elmedina Delić razgovarali su o provedbi procesa popisa cjelokupne pokretne i nepokretne imovine Kantona.

Analizirali su i sve prepreke koje su godinama ometale završetak tog procesa.

Razmatrane su različite strategije i planovi kako bi se ubrzao taj proces.

Delić je predstavila Ministarstvu Uredbu o popisu pokretne i nepokretne imovine KS. Uredba predstavlja pravni dokument kojim se utvrđuju pravila, postupci i smjernice za provedbu popisa imovine. Popis će uključivati sve pokretne i nepokretne objekte ili resurse koje posjeduju ili koriste institucije Kantona Sarajevo.

Kalamujić je istakao da je ta uredba značajan pravni dokument koji će ubrzati sve aktivnosti na kojima Ministarstvo finansija radi, kako bi se kreirao precizan i ažuriran registar imovine s ciljem boljeg upravljanja resursima, transparentnosti, i pravilne alokacije sredstava.

Delić je naglasila da je proces pregleda imovine složen i zahtijeva pažljivo planiranje i koordinaciju. Izrazila je i svoju posvećenost u rješavanju svih prepreka i obezbjeđivanju tačnih podataka o imovini Kantona Sarajevo.

- Nakon niza obavljenih konsultativnih sastanaka koje sam održao i koje planiram imati u narednom periodu, inicirao sam formiranje radnog tijela koje će koordinirati sve aktivnosti u pogledu rješavanja prepreka za izradu registra, a koje će uz saradnju s Ministarstvom finansija i svih institucija u Kantonu Sarajevo doprinijeti da proces bude operativniji i efikasniji, te na kraju rezultirati i finalizaciju ovako važnog zadatka koji je pred nama - istakao je Kalamujić.

Također, izrazio je svoju podršku i angažman u svim procesima koji doprinose rješavanju prepreka koje su do sada ometale proces pregleda imovine.

Kalamujić je naglasio i važnost saradnje svih relevantnih institucija, kako bi se postigao uspješan završetak ovog procesa, te se zahvalio Delić na saradnji i spremnosti da proces podrži i stavi na raspolaganje svoje kapacitete i kapacitete ustanove koju vodi.

Suglasni su da je neophodno uložiti dodatne napore, kako bi se proces pregleda i popisa imovine završio u što kraćem roku, saopćeno je iz Službe za protokol i press Kantona Sarajevo.