BiH

Kasim Kotorić izabran za predsjednika Grupacije poslodavaca ZDK pri UPFBiH

Autor: Biznis.ba
Kasim Kotorić izabran za predsjednika Grupacije poslodavaca ZDK pri UPFBiH

Na izbornoj Skupštini Grupacije poslodavaca Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) koja je danas održana u Zenici, Kasim Kotorić izabran je za predsjednika Upravnog odbora Grupacije poslodavaca ZDK pri Udruženju poslodavaca FBiH (UPFBiH), a Mladen Ivešić i Ibrahim Meškić za potpredsjednike.

Za članove UO izabrani su Suad Roša, Josip Jukić, Admir Čakrama, Maid Buljubašić, Sulejman Haračić, Vladimir Franjić, Džemal Rošić, Zoran Stapić, Enes Karić, Ernes Đelmić, Dinka Semić, Ekrem Oruč, Ismet Begić i Salih Čajdro.

Alma Zaimović je izabrana za predsjednicu, a Sulejman Haračić za potpredsjednika Skupštine Grupacije poslodavaca ZDK pri UPFBiH.

- Uloga našeg Udruženja je da kroz tripartitni ciljani dijalog sa Vladom i sindikatima učestvuje u kreiranju povoljnijeg poslovnog ambijenta. Upravni odbor Grupacije poslodavaca ZDK mora rješavati probleme koje imamo u segmentu obrazovanja i zdravstva a koji su na nivou kantona. Moramo se aktivnije uključiti u pregovore o donošenju kolektivnih granskih ugovora, jer je dosadašnji pristup bio dosta opušten. U naredne dvije godine moramo postati ravnopravan partner Vladi i Sindikatu - kazao je Kotorić, novoizabrani predsjednik Grupacije poslodavaca ZDK pri UPFBiH.

Tokom skupštinske rasprave poslodavci su u prvi plan stavili problem nedostatka kvalificirane radne snage te naglasili potrebu aktivnijeg uključivanja u donošenje izmjena zakona iz oblasti obrazovanja, kako bi se vratila obavezna praksa u srednje škole. Također je istaknuta potreba da ukoliko već kvalificirana radna snaga napušta BiH i odlazi raditi u zemlje EU, da se bh. poslodavcima omogući da angažiraju radnike iz inostranstva.

Novi Upravni odbor Grupacije poslodavaca ZDK pri UPFBiH je zadužen da izradi i Skupštini predloži plan rada i finansijski plan za 2018. godinu.

Skupština Grupacije poslodavaca ZDK usvojila je Izvještaj o radu, a usvojen je i Pravilnik o organizaciji i radu Grupacije proslodavaca ZDK pri UPFBiH, saopćeno je iz UPFBiH.

Biznis.ba / FENA